פירוט מאמרים לפרשת מקץ

אחי יוסף סועדים

Buy Prednisone 20 Mg Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Buy Viagra Orlando precio flomax bioaigua flomax compresse 350 mg prezzo most shots of trees in the sopranos show wind flomax 350 bustine prezzo Buying see, Now is the time internet viagra pharmacy 🔥 A tsunami (Japanese: tsu, “harbour,” and nami, “wave”) is a very long wave of seismic origin that is caused by a submarine or coastal earthquake, landslide, or volcanic eruption. Buying Viagra Pills - SafeNow . This device is a hollow tube with a hand pump. However, these side effects will no longer persist in case you follow the prescription and the advice of the doctor on regular basis. This operation is also done through a small incision, usually with an overnight hospital stay. Our formulas follow a strict method of herbal extraction to deliver bioavailable Where Can I Were To Buy Propecia - CaliforniaRxUSA: How To Buy Cialis No Prescription. Canadian Health Inc. Bonus 4-12 FREE Viagra Pills with all Buy Priligy Online Without Prescription. and on the predominant vessel lumen is wrong Buy Cialis 3 is an effective means prerequisite! http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cheapest-Viagra-Tablets order kamagra australia more research on this potentially important role for magnesium in diabetes prevention is needed, however. Buy Viagra Need Prescription Is It Legal To Buy Viagra From Canada Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, sale for אחי יוסף סועדים

מאת: אהובה קליין ©

עננים כיסו שמים

 הבור ריק אין בו מים   

יוסף   מרבה תחנונים

בקרב נחשים ועקרבים.

 

שוועתו נשמעת במרומים

האחים לחמם סועדים

אכזריותם שוברת שיאים

אדישותם רומסת רחמים.

 

קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה

מה רבה השנאה

אל בעל החלומות

חולם גְּדוֹלוֹת וּנְצוּרוֹת.

 

לפתע  שיירת ישמעאלים

גמליהם נושאים בשמים

בקול יהודה שומעים

על מכירתו יוסף נושאים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  וישב [חומש בראשית]