יהדות

ספרים וחוברות להורדה

ספרים וחוברות להורדה

ספרים לכבוד שבת קודש:

חדש: חוברת: שבת קודש - נפשי חולת אהבתך

ספר יאיר חיים על הלכות שבת - הרב יאיר חיים ישראל רוקח

חדש: חוברת: שומרים שבת והקורונה תושבת

חדש: הלכות שבת: הספר זהירים לשומרו - הרב יורם סרי - לנקודות מכירה של הספר לחצו כאן

חדש: שבת שלום: הדרך לזכות לאורה הגדול של שבת המלכה

ישראל מאין ולאן: הגות לפרשת השבוע מאת פרופ' ג'ורג' מנדלבאום

משנת השבת מאת הרב זנדר שליט"א : חלק א' | חלק ב' 

 

איגרת השבת: רבי אברהם אבן עזרא

עונג שבת: הרב שמשון רפאל הירש

השבת: הרב שמשון רפאל הירש

לקראת שבת: הרב זק"ש

למען השבת: הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג 

השבת בבית היהודי - הרב יוסף קרציק

ספר השבת לקדשו: הרב ישראל דושאוויץ

 

חוברות לכבוד שבת קודש:

חדש: השבת בתפארתה - הרב אברהם עדס שליט"א 

חדש: קדושת השבת - הרב יאיר ארלנגר שליט"א 

מזמור שיר ליום השבת:  זמירות ודברי תורה 

  יום שביעי הגדול   

חוברת הדרכה לקראת שבת מאת פרויקט השבת העולמי

 

שבת המלכה מקור הברכה: חוברת מאת הרב לוגסי

השבת בהלכה ובאגדה:  הרב דוד נקי שליט"א

שבת כהלכה: מאת הרב אבישלום מונייצר 

יום שבת: חוברת

לקראת שבת: סיפור ילדים

לקראת שבת: על תוספת שבת

חוברת מתכונים לע"נ יהודית הללה בת יעקב דוד וחנה גיטל ראב"ד 

 

 

קונטרסים הלכתיים:

 חדש: מבוא לספר עקידת יצחק - הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א  

קונטרס השביעית - על שנת השמיטה - הרב עוקשי שליט"א, הרב פלמן שליט"א 

חדש: קונטרס שובה ישראל -  מלוקט מתוך שיחותיו של רבי ישראל דוד נייוונר זצ"ל 

חדש: הספר "אמונת אומן" עם הוספות "עקבי הצבי"  

חדש: קונטרס המוסר והנועם - אסופת מאמרים שנאמרו ע"י הגה"צ ר' ישראל דוד נייוונר זצ"ל

חדש: דבר למועד: חקרי תורה וביאורי הלכה בענייני שבת ומועדים - מאת הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

הגאון הרב ש. ב. גנוט שליט"א: קובץ אסופת מאמרי הלכה ומוסר בענייני בין הזמנים- הוצאת ארגון דרכי חינוך 

בעמדם יעמודו בענייני עמידה וסמיכה: מאת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

דעת פוסקי הדור בענין שימוש בחשמל בשבת 

 מקררים ומקפיאים בשבת

מקררים ומקפיאים בשבת - גרסה אנגלית 

מיחמים בשבת 

הבגדים כהלכה - הרב שמואל ברוך גנוט  

קונטרס הלכה כרבי אלעזר פסקי הלכה ומנהג ממרן הגראמ שך זצ"ל

הלכה כרבי אלעזר: הרב שמואל ברוך גנוט 

קונטרס ברכת ישראל 

קובץ שמועות בעניני "בין הזמנים": הרב שמואל ברוך גנוט

פרשת המלך בענייני פרשת הקהל, מאת הרב שמואל ברוך גנוט

אמונת עיתך מאמרים המשלבים מחקר תורני וישום הלכתי בארץ ישראל

 

 

חגים ופרשת שבוע

אור התורה: הרב שלמה מן זצ"ל - מאמרים על פרשות השבוע

רינת שמואל על ספר בראשית: הרב שמואל ברוך גנוט

קונטרס אגרת המלך לחג הפורים: הרב שמואל ברוך גנוט

שירת שמואל: הערות, הארות ופרפראות בשבילי התורה: שמואל יעקב קרישר

 

 

תפילות וברכות

ברכות לסעודה

פרק שירה

פרק שירה מבואר עם פירוש ברכת אברהם מאת הרב אברהם מרדכי אלברט

חזרה בתשובה - מדריך למתחילים - עם הסברים על המצוות והתפילה - מאת ללמוד וללמד

חדש:  פרשת המלך על מצוות הקהל - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכת אשר יצר עם פירושים - נוסח ספרדי

 סגולה לרפואה מהינוקא: חלק א' | חלק ב'


סיפורי צדיקים להורדה:

דוד מלך ישראל: אתר שמבוסס על הספר "דוד המלך ועצמת התהילים

 קיצור שבחי הבן איש חי

  יסוד שביסוד: תולדות הרמח"ל

 יתד המאיר: חוברת לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 

חדש: עבודה על  הרב משה מאיר שליט"א, מתאומי מנגלה. 


השקפה ואמונה:

 

עולמות חדשים - חוברת הסברה על אורח החיים היהודי - מומלץ!

 גרסה חדשה, מעודכנת ומורחבת: הכח השלישי: אברהם שלי  

 המדען המאמין: על י"ג עיקרים

תורת הבית: החפץ חיים

הלכות לשון הרע

מאירים את העולם: הרב שמעון כהן

 נזקי הטלויזיה: הרב שמעון כהן

קונטרס מסירות נפש

צניעות: צניעות לכל | טיול בגן עדן | הלכות יחוד | הלכות קדושה וטהרה לבת ישראל