חגים ומועדים וימים מיוחדים

על מהות חג השבועות - הרבנית חוה שמילוביץ תחי'

על מהות חג השבועות - הרבנית חוה שמילוביץ תחי'
 

זהו יום של דין-ר"ה לרוחניות
כיצד לזכות לשנה רוחנית ניפלאה של קירבתו ית':
 
הנה תקציר של מעלת היום מתוך הספר מעיין אור התורה:

על גודל סגולת הזמן אשר בכל שנה ושנה חוזר ונשנה עניין מתן תורה,גילה לנו
השל"ה  הק' (מס' שבועות) עוד דברים נפלאים בגודל תוקף קדושת היום הזה מצד עצמו, 

כי הוא יומא דדינא רבה(דין רב), אשר בו עוברין כל באי עולם לפני
הקב"ה כבני מרון, ודנין אותם בשמים על עתידם ברוחניות- אם יצליחו בתורה
ועבודה במשך השנה החדשה, וכמה הצלחה יהא להם בכל דבר ודבר, את הכל דנין
בשמים ביום הזה, כמו בראש השנה, אלא שבראש השנה דנין על עניני גשמיות
ובשבועות על עניני רוחניות

וידוע משמו של הרה"ק ר' ברוך ממז'יבוז' זצ"ל נמסר, שאמר 
כי מתיירא הוא מהדין של חג השבועות יותר משהוא מתיירא מהדין
של ראש השנה. כי בראש השנה עיקר המשפט הוא על גשמיות, אם יהיה מעט יותר
גשמיות או מעט פחות, אבל בשבועות דנין על כל הרוחניות של כל השנה, וזהו
משפט הרבה יותר קשה וגורלי מראש השנה, כי זה קובע את כל עתידו של האדם
לעוה"ב! 
ואם כן הוא עניין משמעותי הרבה יותר.

ודבר זה צריכים אנו להתבונן היטב, כי כל אחד ואחד מאתנו עומד עתה לפני משפט קשה, 
וכולנו עוברין לפניו כבני מרון, שישפטו אותנו כמה חשק יהיה לנו לתורה, כמה הבנת התורה, כמה
שלוות הנפש והרחבת הדעת יהיה לנו כדי שנוכל לעסוק בתורה הק' מתוך שמחת
הלב, ושלא יפריע אותנו שום הפרעה מצד הבריאות, מצד חברינו, מצד משפחתינו,
ומכל ענין אחר, וכן כמה התקרבות נזכה בעת עמדנו בתפלה, וכמה יקל לנו
לכבוש את יצרינו בקדושת הדיבור, העיניים, המחשבה, ובכל דבר ודבר, על הכל
ישפטו אותנו בשמים ביום הזה.

גם אופן המשפט בשבועות הוא כראש השנה,
דהיינו כמו שבראש השנה אמרו חז"ל (ר"ה טז:) שלשה ספרים נפתחים, של
צדיקים, של בינונים, ושל רשעים, וביאר בתולדות יעקב יוסף (פ' פנחס)
דהכוונה שפותחים את שלשת הספרים האלו לפני כל יחיד ויחיד ואומרים לו,
שבידו להחליט היכן לכתוב את שמו, בבחי' וחותם יד כל אדם בו, והיינו שאם
מקבל על עצמו קבלה חזקה ואמיתית להטיב מעשיו לקראת השנה החדשה ולהיות
בבחי' צדיק,הוא ממילא נכתב בספרן של צדיקים, כי הוא בחר לעצמו להכתב בספר
זה, וכן להיפך ח"ו, הכל תלוי בהחלטתו ובקבלתו להבא, כדבר הזה הוא
בשבועות, שהאדם כותב לעצמו בדיוק איזה שנה יהיה לו, דהיינו כפי מה שמקבל
ע"ע להתמיד בתורה ולעבוד את הש"ית בכל עניני עבודה, כפי זה זוכה הוא ליתר
הצלחה וליתר סייעתא דשמיא בתורה ועבודת ה', וזוכה שיקל עליו העבודה בלי
שיהיו לו שום טרדות ברוחניות וגשמיות. (שיחות בעבודת ד'- ר' מייזליש )

הספרים פתוחים והבחירה בידנו באיזה ספר לכתוב את עצמנו,ברגע שאדם מחליט
לשייך את עצמו בספר הצדיקים, ומתחייב לכך, ומקבל את התורה מחדש בשמחה-
פועל את אותה פעולה של תשובה בימים נוראים וכפרת עוונות!!!"
 
"לקט שבועות"- למי שלא קנתה את הספר ורוצה תקציר של הדרכה מעשית ורוחנית לחג
אוכל לשלוח קבצים ללימוד בחג
שהינם חלק מהספר המסכמים את כל ענייניי שבועות דברים נפלאים שניתן ללמוד בחג!!
 דימיון מודרך של מעמד הר סיני התבוננות במעמד הר סיני וקבלה מחודשת של עשרת הדיברות-בעומק.-8 עמ
 עומק מנהגי החג-14 עמודים
 מאמר "בית של תורה"-5 עמודים
 מאמר תפילה מדהים ומרגש ל"ב מצוות שתלויות בלב של ר' אהרון ראטה-10 עמ
 מהות החודש והעבודה הרוחנית והמעשית בחג השבועות -15 עמודים
 
סה"כ 52 עמודים פרי השקעה של שעות מרובות-בעלות של 15 ש"ח בלבד

זהו יום עצום וגורלי!!! זהו לקט שליקטתי וערכתי מ-20 ספרים בערך על חג השבועות.

מי שרוצה את הלקט שבועות-שתרשום  בנושא :אוצר לשבועות.