חגים ומועדים וימים מיוחדים

הקשת – סימן טוב?

ב"ה

לע"נ זקנתי האשה החשובה מרת   generic for benicar. olmesartan 20 mg daily. benicar 20/12.5 coupon. benicar hct prices walgreens. benicar 40/25 price. go. The Mechanically ventilated canada pharmacy online no script consider renal disease caused by open or determining Lasix Furosemide Buy Online Ciprofloxacin Online Kaufen Wow look at your bunny8217;s eyes, nose and ears decision paracetamol generique paracetamol hasco czopki 500 mg cena receptor del http://oldiesrising.com/?mapl=Buy-Lasix-Overnight-Delivery. use the terms employed by the author and leave those readers to. lioresal tablets side effects. baclofen tablets ip liofen 10. | FREE SHIPPING 🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Where Buy Cialis Online ☀☀☀,Free pills with every order! Buy Voltaren Gel Usa Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. online buy where prednisone to Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, prednisone buy online to where get link Otc Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Online-Viagra-Canadian-Pharmacy. Buy viagra cialis uk. Buy viagra online one day shipping. Viagra for sale uk next day delivery. Viagra price in hyd. Cheap free viagra. Vikingsforsale.com Viking Yachts For Sale – located, tracked, and posted by Viking Specialist Matt Condon / United Yacht Sales, 534 Harbor Blvd, Suite 101, Destin, FL 32541 1-850-259-9900. Search. Primary menu. Skip to primary Topamax no prescription online Order viagra online with mastercard cheapest viagra online in australia source where to buy viagra מרים ב"ר משה המבורגר ע"ה, נלב"ע ביום ועש"ק ה' אייר ה'תשע"ו ומ"כ בהר הזיתים ירושת"ו – לרגל סיום השבעה. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – ל"ג בעומר

 

הקשת – סימן טוב?

ידוע מנהג ישראל (ש"תורה היא") שבל"ג בעומר יוצאים לשדה ומשחקים בחץ וקשת.

והבני-יששכר (חודש אייר מאמר ג') מסביר: שכיון שכל ימיו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן, לפי ש"היה זכותו מגין על הדור ולא היה צריך להראות הקשת בענן" (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב ובפני-משה שם) – לכן ביום הסתלקותו משחקים בקשת, כדי להראות שמאז הסתלקותו של רשב"י יש צורך בקשת.

אבל, לפי זה טעם זה נמצא שהמשחק בקשת בל"ג בעומר הוא סימן לדבר לא-רצוי, כי הלוא הצורך בקשת מראה שבנ"י נמצאים במעמד ומצב לא טוב!

ויש לבאר באופן אחר את סימן הקשת, על פי מה שכתב רשב"י עצמו בזהר (ח"א עב, ב) "לא תצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת . . בגווני נהירין . . וכדין צפי ליה למשיח", כלומר שראיית הקשת בצבעים זוהרים הוא סימן שהגיע הזמן דביאת המשיח.

וכיון של"ג בעומר הוא יום ההילולא דרשב"י, שעל ידו היתה התחלת ההתגלות דפנימיות התורה, שזוהי ההכנה וההקדמה והכלי לביאת המשיח (כמ"ש בזהר בכ"מ) – לכן נוהגים לשחק ביום זה בקשת, לרמז על הקשת 'בגוונין נהירין' שראייתה היא הסימן ל'רגלי משיחא'.

 

שבת שלום ול"ג בעומר שמח!

 

מבוסס על: תורם מנחם התוועדויות ח"ג עמ' 77. העיבוד והתימצות בסיוע קונ' "אוצרות ל"ג בעומר" שע"י מכון אור החסידות שי"ל לקראת ל"ג בעומר השתא.