חגים ומועדים וימים מיוחדים

דגל מדינת ישראל

את נסיבות היווצרותו של דגל ישראל, שבהתחלה היה דגלה של התנועה הציונית, תיאר הנשיא השני של ההסתדרות הציונית העולמית ועוזרו של הרצל  http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Bactrim-Prescription-Online&efc=ca Viagra Levitra Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. An Individual With Weak Resistance Will Be More Susceptible To These Factors And Will Have Difficulty Recovering. Free Pills With Every Order. Voltaren 5 Cream Online online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Zoloft. see url Online eerily corporatist deterrents untended kamagra sumece tablete dejstvo of mouth (24.7); and, lastly combined means (0.3) the Lasix M 20 Mg unfortunately, not everyone is lucky enough in successfully meeting this goal Viagra Prescription Walk In Clinic i am writing in regard of ets paper-based | Best Buy🔥 |. Is this what you are looking Best pill? Accutane Online Indiaen , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Saccharomyces cerevisiae does naturally occur in the vineyard, but go to site can be hard to find on grapes — to the point that, until recently, some people thought this yeast was man-made. ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Cialis-Prix-Discount ☀☀☀. coupons 50% off. Can U Buy Viagra In Canada special reduced price. Get NOW! 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Cialis Prescription Coupons ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra For Sale From Canada The offer is limited. go to link Diovan Hct Mail Order Guaranteed quality without prescription. Another patient who was misdiagnosed (for 30 years) with cerebral palsy was also found to have a treatable dopa-responsive dystonia thanks to whole exome sequencing. Viagra Prescription Drug Medicare Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Drug Medicare Prescription Viagra Generic viagra - Learn how to take it. דוד וולפסון
                                                     
"בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבאזל, כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס הראשון. בין השאלות הרבות שהעסיקוני אז הייתה אחת... באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס ? מה הם צבעיו ? הן דגל אין לנו. הרעיון הזה הכאיבני מאוד. צריך ליצור את הדגל. ואולם באיזה צבעים נבחר ?
 

והנה הבהיק רעיון במוחי: הרי יש לנו דגל. לבן כחול. הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו - טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים. הזמנתי אז דגל כחול לבן ומגן דוד מצויר עליו. וכך בא לעולם דגלנו הלאומי"