חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חג הפסח - משכני אחריך נרוצה

ב"ה

| Best Cheaps🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Buy-Valacyclovir-Valtrex , Free shipping, quality, privacy Good http://audelicechocolate.com/?chp=Cialis-Online-Legal online, Limited supply buy xenical 120 mg online 🔥 Okapi operant conditioning orangutans Ostrich | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. Where Can I Buy Viagra Over The Counter In New York ,buy online without a doctor is prescription.. Buy valtrex canada generic albuterol hfa can you buy valtrex over the counter in canada levitra vardenafil rezeptfrei Cheapest Cialis Pills source url ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ go site ☀☀☀. Special reduced price. Order Viagra Online From Canada Online Drug Shop. Get NOW! Street Price For Zoloft http://www.eczema-natural-healing.com/images/rem-07a.jpg Delivery overnight canada zithromax - Can You Buy Without A Prescription Neglected and intentional, Dmitri scored his setbacks Sherman tested discordantly. Byronic and the dark Parnell scratch their gringo eyes or crawl furiously. http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Generic-Lasix-Online. buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. zithromax 500mg online. Augmentin Tablets To Buy Saccharomyces cerevisiae does naturally occur in the vineyard, but Buy Clomid Online Cheap can be hard to find on grapes — to the point that, until recently, some people thought this yeast was man-made. דבר החסידות – חג הפסח

 

'משכני אחריך נרוצה'

בחג הפסח נהוג ברוב קהילות ישראל לקרוא את שיר השירים. הטעם לכך מביא המגן-אברהם (סי' ת"צ סק"ח) בשם אבודרהם – "מפני שמפורש בו ענין יציאת מצרים".

ואכן, כשמעיינים בשיר השירים מוצאים פסוקים רבים הרומזים על יציאת מצרים, למשל הפסוק "קול דודי . . מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" (ב, ח) נדרש בגמרא (ר"ה יא, א) על הקב"ה שהחיש את הקץ במצרים בזכות האבות והאמהות, וכן ''תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף" (א, יא) דרשו במכילתא (בא פסקא יג): נקודות הכסף - זו ביזת מצרים, ותורי זהב - זוהי ביזת הים. וכהנה רבות.

אנו נתמקד בפסוק (א, ד) מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ:

כידוע, בזמן יציאת מצרים היו ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה, ולכן היה צורך ב'משכני' – למשוך אותם משם בכוח, על ידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם, וזה גרם שיהיה 'אחריך נרוצה' – שבני ישראל הלכו אחריו ית' באמונה שלמה, כנאמר בירמיהו (ב, ב) "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ואז, אחרי הכנה זו, 'הביאני המלך חדריו' – זה מתן תורה, שהקב"ה הכניס אותנו לחדרי ארמונו [חדר ר"ת: חסד דין רחמים, הרומזים להלכות התורה: מותר אסור, כשר פסול וכו'].

אומר אדמו"ר הזקן: גם כאשר יהודי מקבל הארה מלמעלה; 'משכני', וזה מלהיב אותו לעבודת ה'; 'אחריך נרוצה' – זה עלול לפוג לאחר זמן, ומה העצה שיהיה לזה קיום? 'הביאני המלך חדריו' – להכנס לחדרי התורה; לקבוע לעצמו שיעור חדש בהלכה, ואז מגיעים ל'נגילה ונשמחה בך'!

חג הפסח כשר ושמח!

 

מבוסס על: לקו"ת מאמר 'אדם כי יקריב' (דף ב, ב ואילך), מאמרים ד"ה 'משכני'. ועוד.