חגים ומועדים וימים מיוחדים

האם ואיך מתאימות תפילות תשליך עם ההקפדה שלא להזכיר חטא בראש השנה?

שאלה:

האם ואיך מתאימות תפילות תשליך עם ההקפדה שלא להזכיר חטא בראש השנה?

איך אומרים תשליך עם כל התפילות והבקשות שתיקנו החיד"א וגדולי האחרונים בר"ה, הרי ר"ה זה יום מלכות ה' ולדעת האר"י אין להזכיר בו גם ענין של חטא, ובבקשות אלו מזכירים גם את ענין החטאים, כמו"כ ידוע מהזוהר הקדוש שאין לבקש בקשות בר"ה שהוא יום מלכות ה', וכן נהגו המדקדקים שלא נזקקו להיתר של ר' ישראל סלנטר (שאמר שבדור שלנו אם לא נבקש אזי לא נכיר מספיק במלכות ה' וכו' ולכן היום מותר כידוע מבעלי המוסר), וא"כ איך אנו מבקשים בר"ה בקשות ע"ג בקשות בתשליך, והאיך תיקן כן החיד"א?

רפאל אלחנן רבינוביץ

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

הדין הוא עד חצות היום ולאחר מכן כבר אין דין, והתמתקו הדינים ע"י התקיעות והתפילות.

לכן האריז"ל ישן אחר חצות אף שבירושלמי כ' שאין לישון בר"ה, וכמובא במשנ"ב שאחר חצות המתקו הדינים.

ןתשליך נאמר הרי אחה"צ אחר מנחה.

 

שמואל ברוך גנוט