מאמרים

כל אחד יכול

כל אחד יכול

הקב"ה רוצה לתת לנו ברכות! נותן לנו ביד את המפתחות לקבל את כל הישועות! 
השבת היא מקור כל הברכות! זה המפתח שיפתח לנו את שערי הברכות והישועות! 
נקבל על עצמנו להקדים לקבל את השבת! לצאת לקראתה! 
כל אחד יכול! 
זה כדאי ! זה כדאי ! 
טעמו וראו כי טוב השם!