סיפורים לכבוד שבת

"ניגשתי אליו במאור פנים, כולי נוטף מים": רבה של רחובות בתגובה מפעימה

"משבא האיש על סיפוקו, ניגשתי אליו במאור פנים, כולי נוטף מים, ואמרתי לו שאיני כועס עליו כלל וכלל. אדרבה, מעולם לא היתה לי הזדמנות לרחוץ את גופי במים ביום השבת לכבוד שבת..."

נעמה גרין, הידברות

 

"במרכז רחובות היתה חנות, שבעליה היה רחוק משמירת תורה ומצוות, והחליט לפותחה בשבת" סיפר הגאון רבי שמחה הכהן קוק זצ"ל, רבה של העיר רחובות, בסיפור המופיע בעלון "נר לשולחן שבת". "כרב העיר, חשתי חובה להביע את מחאתי. מדי שבת הייתי מגיע אל החנות, ומפציר בו לבל יחלל את השבת. מאמצי לא נשאו פרי. בשלב מסוים פקעה סבלנותו של האיש, ונוכחותי, כמו דבריי היו לו לזרא. שבת אחת הוא המתין בפתח החנות וצינור מים בידו. כאשר התקרבתי לחנות, הוא כיוון את הזרנוק אלי, ושטף אותי מכף רגל ועד ראש בזרם מים חזק".

"עמדתי שם תחת מטחי מים. משבא האיש על סיפוקו, ניגשתי אליו במאור פנים, כולי נוטף מים, ואמרתי לו שאיני כועס עליו כלל וכלל. אדרבה, מעולם לא היתה לי הזדמנות לרחוץ את גופי במים ביום השבת לכבוד שבת עד עתה… איחלתי לו 'שבת שלום', ועזבתי את המקום.

"בשבת שלאחר מכן ובכל השבתות שאחריה, היתה החנות סגורה!", מציין הרב קוק בהתרגשות, ומסכם את דבריו: "יש להתאמץ כדי לשמור את קדושת התורה ומצוותיה, אולם יש להראות כי איננו פוסלים את האיש, אלא את המעשה – 'יתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים' – בסופו של דבר, מה שמועיל הוא מאור הפנים והקירוב".