סיפורים לכבוד שבת

והשיב לב אבות - על (ידי) בנים – סיפור על הרבי מליובביטש זצ"ל

Voltaren Savings Card Discounts Online : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Zoloft at the Best Price. Buy Brand and Generic Zoloft. Buy see - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buy com 22 acid reflux baby prevacid not working 23 prevacid online order 133 Cialis Sample Viagra On the first morning driving into town we realised that Zithromax Online Fast Delivery: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! To Online Follow And In Instructions Your Clomid Experience Straightforward Is Remember Is My No Best Called For To Special Buy Easy Part Pharmacy On Written Book. Buy Now! Buy Canadian Levitra AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating Buy Accutane Online With Prescription! Free samples for Due process of law of Prednisone 20mg Tab Watson the club in the uk; buy accutane http://themaass.com/?pills=Viagra-Online-Uk-Kamagra Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. Viagra Generics Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Clomid Ca Marche Ou Pas. clomid ne marche pas. in relations hinges on a preliminary business agreement between US-based Cephalexin Online Australia. Ciprofloxacin Online Kaufen Frankfurt הוא הגיע לאי טסמניה בשליחות הסוכנות היהודית. עמו הגיעו גם אשתו ושלושת ילדיו. לפני צאתו אמרו לו בסוכנות שעליו ליצור קשר עם הקהילה היהודית במקום, ויתכן מאוד שעליו יהיה לשם כך לבקר בבית הכנסת המקומי.
"אבל איני דתי ואיני יודע אפילו כיצד נראה סידור תפילה, איני מתאים לתפקיד" אמר האיש.


אנשי הסוכנות הרגיעוהו: "אל דאגה איש מתושבי המקום לא יודע יותר טוב ממך..."ואכן כאשר הגיע לבית הכנסת, הופתע לגלות כי בורותם ביהדות גדולה משלו. ובאופן טבעי, כמעט, ביקשו ממנו להיות החזן בבית הכנסת.

"אבל איני יודע איך מתפללים" טען האיש. והם התעקשו ואמרו לו שהוא יודע עברית והם לא. ובנוגע לסדרי התפילה הם יציידו אותו בספר "קיצור שולחן ערוך" כדי ללמוד את ההלכות של התפילות. בלית ברירה הוא לקח את הספר ולמד, ואת הספר שכח להחזיר.יום אחד נסעו השליח ואשתו לעיר הסמוכה, ואת הילדים הפקידו בידי מטפלת. כשחזרו הופתעו לגלות את המטפלת סורגת להנאתה, בחצר הבית, ואת הילדים הם לא ראו. "היכן הילדים?" שאלו ההורים, והמטפלת סיפרה להם כי בהתחלה הילדים השתוללו והיה קשה לה להשתלט עליהם. עד שהם מצאו איזה שהוא ספר בבית, ומאז הבן הגדול מקריא לאחים שיושבים ומאזינים לו בשקט.

אחוזי סקרנות נכנסו ההורים לחדר הילדים ונדהמו לגלות את ה"קיצור שולחן ערוך" בידי בנם הבכור, שישב והקריא לאחיו הקטנים. כה שקועים בספר היו השלושה עד שלא הבחינו בהיכנס ההורים;

"אבא", קפץ הבן הקטן בשמחה לעבר אביו - "זה נכון שאנו יהודים?", שאל.
"ודאי", השיב האב.
"אן-כן", המשיך הילד להקשות, "מדוע אין אנו שומרים תורה ומצוות?".
"אנחנו לא דתיים", השיב האב קצרות.
"נכון", אישרו האחים האחרים את דברי האב.
"אנו לא יודעים איך עושים את זה", פלטה האם.
הילד הבכור התפלא על דברי אמו: "מה הבעיה? הכל כתוב פה בספר".
"טוב", אמרה האם בלי שהתכוונה לכך ברצינות, "בהזדמנות נלמד מהספר ונראה מה לעשות".

האם אמרה את הדברים כדי להתפטר באותה השעה מהשאלות הטורדניות של הילדים, אך הם לקחו ברצינות את דברי האם. עוד באותו היום לאחר ארוחת הערב, הזכירו הבנים להורים את הבטחתם. ההורים ניסו להתחמק בימים הראשונים בטענה כי אין להם זמן, אולם, ביום השלישי נאלצו לשבת עם הילדים וללמוד עמם כיצד אפשר לחיות כיהודי...

ערב ערב ישבה המשפחה ולמדה, ומזלזול מצד ההורים בתחילה, הפך הלימוד והיה לרציני עד שהחלו לקיים מצוות מעשיות בפועל. במשך הלימוד נתקלו במספר עניינים שלא הצליחו לברר בכוחות עצמם, וכמובן שלא היה להם את מי לשאול באי נידח זה.

"אני חושב שצריך לפנות לרב" אמר הבן הבכור, "הרי כך כתוב בספר, שכאשר לא מבינים משהו עלינו לפנות לרב".
"אולם היכן נמצא רב?" שאלה האם, "הרי באי זה אבא הוא הרב הכי גדול!"
"הבה נתפלל לקדוש ברוך הוא", אמר הבן הבכור, "הרי כתוב שהוא שומע תפילת כל פה. נתפלל אליו שישלח לנו רב..."הסתכלו ההורים בחוסר אמון זה על זו והבנים נעמדו להתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח להם רב...למחרת, כשישבה המשפחה ללמוד את השיעור הקבוע, נשמעה דפיקה על הדלת. האב פתח את הדלת ולא האמין למראה עיניו. רב עמד בפתח! יהודי מזוקן חבוש כובע, ציצית מציצה מחולצתו כאותם רבנים מבני ברק וירושלים. לאחר שהתגבר על מבוכתו הזמין האב את האיש להיכנס. "אני שליחו של הרבי מליובאויטש באוסטרליה", אמר הרב "קיבלתי מהרבי הבוקר את המברק הזה". החסיד הושיט את המברק אל האיש המשתומם. הציץ האיש בזמן שליחת המברק וקריאת התפעלות פרצה מפיו. על המברק היתה רשומה שעת המשלוח וזו היתה זהה לשעה בה עמדו בניו והתפללו שה` ישלח להם רב לעזרה!
האב קרא בהתרגשות את דברי הרבי המופנות לשליחו באוסטרליה: "סע מיד לטסמניה למשפחה הישראלית."

שליחו של הרבי הכשיר את המטבח בביתם, קבע מזוזות כשרות בכל פתח, קנה תפילין מהודרות, ומספר ספרי קודש לבית, ופתר להם את כל הבעיות בהם התחבטו בזמן הלימוד.
לאחר שהחל הבית להתנהל באורח חיים יהודי מלא, נסעה המשפחה לראות במו עיניהם את האיש שבזכותו נולדו מחדש - הרבי זצ"ל. ראו, התפעלו, ואף שוחחו עם הרבי זצ"ל ב"יחידות".

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!!