סיפורים לכבוד שבת

פרה שומרת שבת

גם בעלי חיים יכולים לחוש באוירה המיוחדת של השבת, ולהתרגל לנוח ביום זה! שהרי כך נאמר לנו בתוך עשרת הדברות: (ראה בספר דברים, פרק ה`, פרשת ואתחנן): "לֹא תַעֲשֶׂה כָל-מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ-וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ-וַאֲמָתֶךָ וְשׁוֹרְךָ וַחֲמֹרְךָ וְכָל-בְּהֶמְתֶּךָוְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ
לְמַעַן יָנוּחַ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ, כָּמוֹךָ".

מכאן שביום השבת צריכים כולם לנוח - גם אנשי הצווארון הכחול, המתדלקים, הפועלים, הנהגים והקופאיות. וגם בעלי החיים. אפילו בעלי החיים זכאים ליום מנוחה.

ובסיפור הבא מסופר על בהמתו של חסיד אחד, שנמכרה לגוי, ופשוט לא הסכימה לחלל שבת!!!

הסיפור מובא מתוך ספרו של הרב זכאי, "השבת והלכותיה", פרק י"ב.

מסופר במדרש: מעשה בחסיד אחד שהיתה לו פרה אחת והיה חורש בה בכל יום ויום. וביום השבת היתה נחה. לימים ירד אותו צדיק מנכסיו ומכרה לגוי אחד. כיון שלקחה הגוי, הוציא אותה לשדה וקשר העול על צוארה, ורבצה תחת העול, ולא רצתה לעשות מלאכה ביום השבת, והיה הגוי מכה אותה ולוא הועיל כלום.

כיון שראה הגוי כך, הלך אצל אותו צדיק שמכרה לו, ואמר לו: בוא וטול פרתך, ששת ימים עבדתי בה, וביום השבת הוצאתי אותה לחוץ לחרוש בה ורבצה תחת העול ולא רצתה לעשות שום מלאכה בעולם, והייתי מכה אותה ולא הועיל כלום. כיון שאמר לו כך, הבין אותו חסיד, מפני מה אינה עושה מלאכה, לפי שהיתה רגילה לנוח ביום השבת. אמר לו אותו הצדיק: בוא עמי ואני מעמידה לך.

הלך עמו ודיבר באוזני הפרה: "אוי פרה, כשהיית בידי היית נחה בשבת, ועתה עוונותי גרמו ומכרתי אותך לזה האיש, בבקשה ממך קומי וחרשי". כיון שאמר לה כך עמדה והתחילה לחרוש.

אמר לו הגוי: הגד לי, שמא כישפת אותה? לא אניח אותך עד שתגיד לי מה עשית לה או מה אמרת לה באוזניה! אמר לו אותו צדיק: כך וכך אמרתי לה...

כיון ששמע הגוי כך, נבהל ונזדעזע ונשא קל וחומר בעצמו ואמר: 

מה פרה זאת, שאין לה לא דעת ולא תבונה הכירה את בוראה, 
ואני שבראני הקדוש ברוך הוא בצלמו ובדמותו, ונתן לי דעה ובינה, 
לא יהיה ראוי לי להכיר את בוראי?
 

מיד הלך ונתגייר וזכה ללמוד תורה ונקרא רבי יוחנן בן תורתא (מדרש עשרת הדברות).