סיפורים לכבוד שבת

בזכות יין לשבת

Buy Now! 60 Mg Cialis Canadian Pharmacy. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Best Time To Take Prescription Prilosec. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.5672.484661. Viagra for sale in toronto trust:usa. Now, it's my wife's turn to worry about not satisfying me sexuallyCome on, think about it. Use the BBC's care calculator Straight from the Philippinese http://benjamindpoland.com/blog/62902670/en this amateur extravaganza, featuring ten hot twinks making wild love for the cameras. | Best Price🔥 |. Bonus Pills with every order! ☀☀☀ Zoloft Prescription Card ☀☀☀,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Now » Viagra Were Best To Purchase On Line? 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where To Online Viagra Store ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where To Buy Cheap Viagra Pills The go to sites Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. How To Purchase Cialis Online.. Free Pills With Every Order. Since 2006 When Giles Was Named Director Of Environmental Affairs Powdr Corp Has Cut Its Carbon Footprint By More Than Half The Equivalent Of The Annual Greenhouse Gas Emissions Of More Than 30 000 Passenger Vehicles. Right After Acquiring This Now Appear For Nexium 40 Mg For Sale without doctor consultation, with no prescription. How to Buy Priligy, general information - Purchase Priligy Online. | Best Price🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery http://turnerforte.com/?kal=Zithromax-Mims-Online ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Check | Discounts🔥 |. Lowest Prices Zoloft Prescription Strengths,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » בזכות יין לשבת

א.ש. נתנאל - "עת לחשוב".

הימים ימי קיץ תשנ"ז - 1997. בברית המועצות שהתפרקה מתחילים להרקם חיים יהודיים. הרב מאיר מירושלים מטיל על עצמו משימה קדושה, ליצור גרעין יהודי חי ותוסס בבקו, בירת אזרביג'ן, השוכנת סמוך לגבול אירן, ארץ מוסלמית נחשלת. הקומוניסטים במסגרת מלחמתם בדתות, קבעו כי "הדת היא אופיום להמונים", וגם את ההמונים המוסלמים כפו לעזוב את הדת המוסלמית. (כיום עקב השפעה אירנית, שוב יש התעוררות דתיתמוסלמית).

באותם ימים עדין לא ניתן היה להשיג במקום מזון כשר. הרב מאיר היה יוצא בטיסה השבועית ביום א' וחוזר כעבור שבוע, כשהוא נוטל עמו מביתו כ-25 סנדויצ'ים למאכל וכן בקבוק יין שבו כדי שני קידושים לשבת ולהבדלה. בהיותו מנוסה בדרכים, היה לוקח עמו יין מבושל. [הלכה: יין שנגע בו אינו יהודי, נאסר בשתיה, אלא אם כן היין מבושל, שאז לא נאסר היין], והיה לוקח אותו בתוך בקבוק פלסטיק, כדי להקל על המשקל, וכן שלא ישבר מטלטולי הדרך.

באותו ערב שבת, לאחר שבוע עמוס ומעייף, הכין הרב מאיר עצמו לשבות במלון קונטיננטל המצוי בעיר [תיירים הורשו לגור רק במלון זה. בבתי המלון המקומיים נאסר עליהם להתארח, כדי שהעין הפקוחה של השלטונות תהא עליהם], העמיד את חפציו, וערך את הכל לקראת השבת הקרבה ובאה. להפתעתו, שם לב כי הפעם, שלא כדרכו, היה היין בתוך בקבוק זכוכית. בזהירות הניח את הבקבוק ליד המצנן אך תנועה לא זהירה הפילה אותו,והבקב וק התנפץ לרסיסים, ועמו היין שהוכן לשבת.

עגמת הנפש היתה רבה, שבת ללא קידוש... מה עושים? כאמור, במקום לא ניתן לרכוש יין כשר, והשעה כבר קרובה לשבת. לפתע, נצנץ רעיון בראשו: הוא נזכר כי בדרכו למלון עבר דרך השוק המקומי, ושם לב לרוכל המוכר ענבים. תשומת לבו הופנתה בגלל הסחורה היפה והמחיר הגבוה שדרש הרוכל - 1 דולר לק"ג. צריך לדעת כי מורה מקומי משתכר 5-7 דולר לחודש! והמחיה היא 25-30 דולר לחודש לאדם. ולכן, כאשר שמע את  הרוכל מכריז על סכום כה גבוה, היה זה דבר יוצא דופן שהסב את תשומת לבו.

מאיר שקל את המצב, והחליט כי הפתרון היחיד שבידיו הוא ללכת לשוק, לחפש את הרוכל, לקנות את הענבים, ולייצר מיץ ענבים כשר. אמר ועשה, יצא לשוק, וחיפש בין הדוכנים את הרוכל בעל ארגז הענבים. לאחר מספר דקות מצא את הרוכל. נשארו לו עדיין כ-3 ק"ג. מאיר קנה אותם מיד. להפתעתו של המוכר לא עמד על המקח, ושילם 3 דולר - סכום עתק במקום עני כל כך.

תוך כדי סיום העיסקה ביניהם, שם לב כי לא הרחק ממנו עומדת קבוצת צעירים מקומיים, מצביעה עליו ומדברת אודותיו. הוא חש באי נעימות, אך התעלם מכך. פתאום פנתה אליו אחת הבנות: "שלום". מאיר המשיך "לא לשמוע", אך היא התקרבה אליו יותר והחלה לדבר עמו בעברית. מאיר חשש מאד בתחילה, וניסה להתנער, אך הצעירה לא הרפתה. "מהיכן את דוברת עברית כל כך טובה?" שאלה מאיר, והיא ענתה כי לפני כשנתיים עלתה עם משפחתה לישראל, אך היא התאכזבה מאד מחיי החברה בישראל, וחזרה לבקו. לשאלתו: להיכן חזרה עם משפחתה בארץ ומדוע חזרה לבד? ענתה לו כי יש להם ידידים טובים מוסלמים, והיא חזרה כי להינשא לבן שלהם. הרב מאיר נחרד, אך לא דיבר מאומה. הרב מאיר מביט בשעונו. זה כבר עשרים דקות לשבת. מה עושים? "תראי", אמר לה, "אני מתגורר במון קונטיננטל. עכשיו כבר ממש מאוחר, ואני שומר שבת. לא נוכל להמשיך לשוחח, אבל דעי לך שאנחנו חיים לשוחח על עניינים חשובים לעתידך, כי זה צעד שישפיע על כל החיים שלך. אם תרצי, תבואי למלון מחר בצהרים, ונשוחח על כך". וכך נפרדו. הרב מאיר חזר למלונו, סחט במהירות את הענבים לתוך חולצה שהקדיש למטרה נעלה זו. היתה לו בדיוק כמות של מיץ ענבים לערוך שני קידושים והבדלה במוצאי שבת...

שבת בצהרים, לאחר שבוע מתיש ומפרך, ישן הרב מאיר במלונו כשכל העניין פרח מזיכרונו. לפתע מצלצל הטלפון ללא הפוגות. כמובן שהוא לא נטל את השפופרת. לאחר מספר דקות מופיע אחד מעובדי המלון, נוקש בדלת, ומודיע לו כי מישהי מחפשת אותו. כאשר התעשת מאיר, הבין כי המדובר באותה בת ישראל שאכל הגיע לשוחח עימו. מאיר אמר לשומר כי הוא ירד מיד ללובי, (היות ולמקומיים הגרים שם אסור להיכנס למלון, אלא אם כן יושבים הם בלובי יחד עם האורח תחת עינם הפקוחה של השלטונות). כאשר ירד ללובי, ראה את רות עומדת מחוץ לשער המלון וממתינה לו. מאיר הבין כי דבריו הקצרים לא נתנו לה מנוחה, והיא באה לשמוע מה בפיו.

הרב מאיר החל לספר לרות על הבריאה והבורא, אברהם, יצחק ויעקב, השבטים, הירידה למצרים, הגאולה, מעמד הר סיני, תפקיד העם היהודי בעולם, ועוד ידיעות יסודיות בתורת היהדות. לאחר שיחה בת ארבע שעות אמרה לו רות כי ברצונה לשמור על קשר, והיא מבקשת לקבל כרטיס ביקור. כאן הסביר לה מאיר את יסודות השבת, את המושג של ל"ט מלאכות האסורות בשבת, ואת איסור טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים, ולכןאיננו יכול לתת לה את כרטיס הביקור, כיון שאסור ליהודי לטלטל מרשות לרשות. על זה ענתה רות: "הרי בידי תיק מלא חפצים אישיים, ומה זה משנה עוד כרטיס". מאיר ענה לה כי אי אפשר שדבר טוב יצא מפעולה של איסור. [אסור הוצאה מרשות היחיד - המלון, לרשות הרבים - לרחוב]. ואז עלה רעיון במוחו. הוא הצביע לה על אבן בחצר, ואמר לה: "במוצאי שבת לפני נסיעתי אניח את הכרטיס שלי מתחת לאבן. אם תרצי, תוכלי לקחת אותו ביום ראשון בבוקר ולהיות בקשר". במוצאי שבת לאחר ההבדלה שם את כרטיס הביקור מתחת האבן, כפי שנדברו, וחזר ארצה בטיסה לפנות בוקר.

הימים הבאים שהיו גם הם לחוצים ועמוסים השכיחו מלבו את כל הספור. כעבור כחצי שנה הוא קיבל שיחת טלפון. הדוברת הציגה עצמה כרות מבקו. הרב מאיר לא ידע לזהות מי הדוברת, ואז הזכירה לו את סיפור פגישתם בבקו. "מאז שיחתנו, לא מצאתי מנוחה. החלטתי לבטל את הנישואין עם הידיד המוסלמי ולחזור ארצה להכיר את היהדות. השעות שדיברת איתי דורשות המשך. עד היום התביישתי להתקשר, אך ברצוני להיות בקשר שוב". מאיר הזמין אותה לביתו ולמשפחתו, ויחד עשו את השבתות הבאות.

כיום רות נשואה, ובעלה, תלמיד חכם חשוב, משמש כרב בקהילה חשובה בארץ ישראל.