סיפורים לכבוד שבת

מיזם נציב בחור בישיבת כנסת יחזקאל