סיפורים לכבוד שבת

אותות של אהבה וחיבה: דברים לזכרו של הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:

ר' שמחה זכה לאותות מהשמים של חיבה ואהבה. הוא סיפר לי כך:
נסעתי עם מונית להגיד שיעור. באמצע, אומר לי הנהג: אני צריך פה ללכת למקום מסוים, בו צריכים להעביר בשר ממקום למקום, תסלח לי כבוד הרב, אתה יכול קצת לחכות?
ר' שמחה שמע: להעביר בשר ממקום למקום, ודאי וודאי! ר' שמחה, במתיקות שלו!
הנהג נסע, והעביר בשר טריפה לחנות שמוכרת בשר כשר.
ר' שמחה נסע איתו, הוא ראה פה סיעתא דשמיא גדולה, לא יאומן! נכנס לחנות, קרע את תעודת הכשרות, ללא פחד וללא מורא, ואסר את החנות הזו.
סיפרתי על כך למורי חמי הרב אלישיב, ואמר לו הרב אלישיב: אות מהשמים, שבדיוק באותה מונית הוא שמע שמעבירים בשר! זה אות מהשמים על החביבות שהקב"ה רוכש לר' שמחה!