מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

Where To Buy Cialis In Bangalore Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone | Best Buy🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ enter ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Seroquel-Buy Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Pfizer Viagra Order Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Lipitor Ubersetzung Online online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Can I Buy Viagra In The Uk Guaranteed quality without prescription. * The former DeKalb Medical website (www. Costco Synthroid Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Costco Synthroid Generic viagra - Learn how to take it. click >> Order Now Findings from the Global Burden of Disease Study 2013, which was published by the World Health Organisation last month, show Irish men are now among the fattest in the EU, with 66 per cent of males over 20 years overweight or obese. One of these is how the original Zadroga Act of 2010 was allowed to collect dust for nine years before it was passed | Up to 20% Off🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ http://bitbybitnetworking.com/?jold=Viagra-Online-Best-Site-To-Buy-From&e42=4b ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » | Best Buy🔥 |. No side effects Where To Buy Viagra Online Safely ,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Check More » Online go to link, Cheap buy viagra online using paypal 🔥 Practical Travel Safety and Security Issues http://oldiesrising.com/AmanoSkin/noticespdfV2/Philips Videopac/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingvideoV2.php?titre=Halo - Combat Evolved online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Zovirax Ophthalmic לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול:

מדוע רבי אליעזר זכה להיות התנא הראשון שמוזכר בש"ס?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

אין אתנו יודע עד מה, אך כמובן שאפשר לנחש תשובות רבות.

א)      מסר את נפשו על לימוד התורה באופן מיוחד, אחר שזנח את כל עשירות אביו הורקנוס, כמובא באדר"נ.

ב)      היה כידוע שמותי, ורבי רצה להראות שאעפ"כ מזכירו ראשונה בש"ס בגלל גדלותו העצומה והנודעת, כאשר רבי אליעזר כונה לעיתים בש"ס בשם  "רבי אליעזר הגדול", ותלמידיו פירשו  את הפסוק "צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך", בפירוש: "מחפש את המשפט ההוגן, לך אחרי רבי אליעזר ללוד או אחרי רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל"

ג)       בזוהר חדש (איכה יג) איתא שר"א היה גלגול של ראובן בכור ישראל, וא"כ לו זכות הבכורה.

ד)       ר"א העיד על עצמו כי: "מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם." (סוכה כ"ח, א), ונכתב עליו "דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם" (אבות דרבי נתן, פרק ו, פסקה ג).

בברכה

שמואל ברוך גנוט