שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

פרשת בחוקותי: קריאת הקללות בשקט

ב"ה
 
להגאון האדיר רבינו שמואל ברוך שליט"א
 
א) הנה המנהג בפרשת בחוקתי שהבעל קורא את פסוקי התוכחה בקול נמוך יותר, והשאלה אם כעת בגלל הקורונה שמתפללים במרפסות, האם יקרא בקול רם שישמעו כולם ?
 
ב) האם צריך הבעל קורא התרת נדרים שכל שנה נוהג לקרוא פסוקים אלו בקול נמוך, והשנה מגביה קולו ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
ברור כשמש שאם יש חשש שלא ישמעו אותו, אז שיקרא כרגיל.
אין זה בגדר מנהג טוב הצריך התרה, אלא פרט מפרטי סגנון קריאת התורה וא"כ ל"ש לענין התרה.
שמואל ברוך גנוט