שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה לגבי מגילת רות

כבוד הגרש"ב גנוט שלט"א

האם נכון שבועז נפטר מיד לאחר הלילה הראשון שהתחתן עם רות?

 

שרגא הכהן

 

ירושת"ו

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

אכן, כך כתוב בחז"ל, ומובא בילקוט, והביאו התורה תמימה רות פרק ד' הערה י"ח, ובמהרש"א יבמות עז, א, וערוך לנר יבמות מח, ב. שבועז נפטר מיד בסוף הלילה הראשון לנישואיו עם רות.