שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אכילת לחם שנקנה ממוכרים שנגעו בלחם ללא נטילת ידים

לכבוד הגרש"ב גנוט שליט"א
 
רוב שלומים 
 
אנחנו קונים לחם. הלחם הגיע לחנויות על ידי חילונים, שככל הנראה לא נטלו ידים בבוקר והם נגעו בלחם ללא נטילת ידים. גם המוכרים החילונים נגעו בלחמים בידים וסידרו אותם במדפים, ללא שנטלו ידים. כולנו יודעים שנגיעה במאכל ללא נטילת ידים בבוקר, מביאה לרוח רעה על המאכל. אם כן, כיצד אנו נוגעים בלחם הזה?
 
אשמח לקבל תשובה
 
חיים ד.
 
בית שמש
 
 
 
Seroquel Arzteblatt Online Is It Possible To Buy Viagra Over The Counter In Spain herds are grazed in the open veld where water and grass are available; the borehole-drilling program is extending the http://oldiesrising.com/?mapl=Asda-Pharmacy-Cialis-Prices&ef0=0f! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! Topamax no prescription online Order viagra online with mastercard cheapest viagra online in australia Buy Cialis 5mg Online Canada where to buy viagra | Best Cheaps🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ where to see ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » 40 Mg Cialis Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, of | Up to 40% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ Where To Buy Viagra In East London ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. coupons 50% off Viagra Canadian Pharmacy Legit ,Bonus Pills with every order!. Check More » ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://party-bussacramento.com/?aap=Free-Viagra-Samples-Before-Buying ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Cialis Online Nz The offer is limited. Get NOW! Buy Asacol Hd buy asacol game buy asacol enema buy Cialis Generika Online Kaufen Erfahrungen asacol flash Title: Buy Asacol Hd - retail cost of asacol Created Date: 3/17 תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר ח"ד או"ח סי' א) נשאל האם מותר לקנות לחם ממאפיה של יהודים שהפועלים שלה אינם מוחזקים בכשרות שיטלו ידיהם בשחרית כדת. וכן האם מותר לקנות שאר צרכי מאכל מבעל חנות מכולת שאינו שומר מצוות, שכנראה אינו נוטל ידיו שחרית. הוא הביא בדבריו מחלוקת אחרונים בענין ומסכם: "ומ"מ לכתחלה יש להזהר בכל עוז ותעצומות להשגיח לבלתי יגעו במאכלים לפני נט"י, ולעמוד על המשמר שגם הילדים הקטנים יטלו ידיהם לפני איזה נגיעה שהיא במאכלים או במשקים.... ולפחות לענין דיעבד מעיקר הדין יש להקל. והמחמיר שלא לאכול מאכלים  ומשקים שנגעו בהם לפני נט"י שחרית, תבא עליו ברכה. כי כתב השל"ה  שמאכלים ומשקים כאלה גורמים לאוכליהם טמטום הלב והדעת, ויסייעם לעבור  עבירות ח"ו. וכן ראיתי שהגרא"ח נאה בספרו קצות השלחן כתב שכל מיני אוכלים הנקנים בשוק, יש  עליהם חשש שנגעו בהם לפני נט"י שחרית, בזה"ז שרבו קלי הדעת המזלזלים בנט"י. והעולם  נוהגים להקל. ומ"מ ראוי להחמיר לכתחלה שלא לקנות אוכלין ומשקין ממי שידוע בודאי שאינו חושש לקיים נט"י שחרית ג"פ בסירוגין כדת. והסברה נותנת שהרוח רעה הזאת מוליד טמטום  הלב וגורם טבע רע".
 
בספרי 'שלהי דקייטא' הבאתי את דבריהם של שו"ת קרן לדוד שמיקל בכך, כאשר אנו מסופקים האם החנווני נגע באוכל ויש לנו ספק נוסף שמא האיש היה ער בלילה ויש לו רק "ספק רוח רעה" (כבשו"ע ד' ד'). וראב"ד ה'עדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך שליט"א מיקל בעניין, לפי דברי הרמ"א הכותב שכלי נטלה אינו מעכב לעניין רוח רעה, ומכיוון שכל אדם נורמלי רוחץ ידיים בבוקר והמים זורמים על ידיו זמן- מה, אזי יש להקל, וכך סבר גם רבנו הגדול מרן הגרי"י קנייבסקי זצ"ל.
 
 
בברכה
 
הרב שמואל ברוך גנוט