שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

סעודת שבת אצל משפחה הנמנעת מגלוטן

| Best Price🔥 |. Is this what you are looking Best pill? follow link ,Cannot Find low price Best pill?. Check More » | free delivery🔥 |. What You are Looking Best pill? Is Celebrex A Prescription Drug,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » go site Authentic Propecia Online | free delivery🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! Esfarmacos Comprar Viagra Barato Online ,Stop wasting your time with unanswered searches.. 🔥 Cialis Dosage 24 Hours 25mg, 50mg, 100mg tablets available today. Lowest Prices. Cheap pills Online. Best medications for real men. Available Best Dosage Of Viagra from Canada Drugs. Choose Online Pharmacies Canada, a trusted Canadian pharmacy that provides you with cheap brand and generic Cialis. see url TrustedTabsUSA Buy Std Antibiotics Online. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. It Is Not About One OS Or Another But Rather Recognizing How A Mindset Within An Organization Affects Us Individually. Free Pills With Every Order. Viagra Free Online Biz - Save up to 57%. To In Where Doha Levitra Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. doha buy to levitra where in Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Where Can I Buy Viagra In South Africa my skin goes through phases and right now is the 8220;these spots need to hurry up and fade8221; phase lansoprazole dr 30 mg coupon שאלה 

יקירי שליט"א הנה נתברר כי אנו עומדים לסעוד את סעודת השבת אצל זוג שראש  המשפחה רגיש במיוחד לגלוטן וממילא אינו אוכל לחם, חלות פיתות וכיו"ב ממיני הדגן. איך אחד כזה יוצא ידי חובת שלוש סעודות וכו'ו כו'.

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

אתם צריכים לאכול לחם. לפחות כזית , ולבצוע על 2 לחמניות.

הם אנוסים ואסור להם בגלל הבריאות שלהם, ויוצאים על ידי עצם שתיית רביעית יין ידי חובת 'קידוש במקום סעודה', או בבוקר (רק בבוקר), ע"י אכילת פירות.

 אך אתם, אנשים בריאים ברוך ה', צריכים לאכול לפחות כזית פת, מיד לאחר הקידוש. 

אם תאכלו פת בבית, לאחר שתחזרו מהזוג הזה, לא תצאו ידי חובה בקידוש שלהם, ונמצא שאכלתם את כל הסעודה בלי קידוש. ולכן קחו איתכם 2 לחמניות ותאכלו אותם לאחר הקידוש בבית הזוג.

א.     חולי גלוטן, ככל הידוע לי, אמנם לא אוכלים חלות מקמח של חיטה, אך הם אוכלים חלות ולחם מכוסמין ושיבולת שועל, ואפשר לצאת בזה ידי חובת לחם משנה, גם לכם וגם להם, כיון שזה מחמשת מיני דגן.

ב.     כתבתי מקודם שתאכלו כזית. אך זה נכון לענין 'קידוש במקום סעודה'. אך לדין עצם אכילת סעודת שבת, צריך לאכול כביצה, או קצת יותר מכביצה.

ג.      אם אין להם פת משיבולת שועל וכדומה, ואתם מביאים מהבית לחמניות. תדאגו שיש אצלכם עירוב כשר. אם אין עירוב כשר, תאכלו בבית, כשתחזרו הביתה, ותעשו שוב קידוש. (או שתשתו רביעית יין בבית המארח לאחר הקידוש שלו)

בברכת השבת

שמואל ברוך גנוט