שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לשבת על ספסל שעליו ספר

שאלה

האם מותר לשבת על ספסל שעליו ספר, כאשר כל כסא מחולק בפני עצמו, והספרים מונחים על הכסא השני שבספסל 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

מותר לשבת על ספסל שעליו ספר, כאשר כל כסא מחולק בפני עצמו, והספרים מונחים על הכסא השני שבספסל 

הרב שמואל ברוך גנוט