שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם צריך להדליק נרות שבת בכל חדרי הבית?

שאלה:

האם צריך להדליק נרות שבת בכל חדרי הבית, או רק בסלון איפה שאוכלים?

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לשואלת היקרה

 

אחד מטעמי הדלקת נרות שבת הוא שיהיה לנו אור בבית, כדי שנאכל בנחת ולא 'ניכשל בעץ ואבן'.   שיהיה לנו אור, המוסיף אוירה טובה ושלום בית.

 

לכן צריך שבכל חדרי הבית יהיה אור סביר, ושלא נשהה בהם בחשכה מוחלטת, המפריעה למהלך התקין של חיי הבית בליל שבת.

 

לכן אכן צריכים להאיר בנרות את כל החדרים בהם נשתמש בליל שבת.   אך אם וכאשר החדרים מוארים דיים באור החשמל, אזי אין צורך להדליק עוד נרות.

 

בברכה

 

הרב שמואל ברוך גנוט