שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לחתום על רכישת דירה של גוי בארץ ישראל בשבת???

שאלה

האם מותר לחתום על הסכם קניית דירה בשבת ??

כאשר הגוי מודיע ליהודי או שאתה חותם או שאני מוכר לגוי אחר !!

מיכאל


תשובת הרב גנוט שליט"א


למיכאל היקר שלום וברכה

חכמינו התירו לאפשר 'אמירה לנכרי', שהיהודי יגיד לגוי, שהוא יכתוב בעצמו את שטר המכירה בערכאות הגויים בשבת, כאשר מוכר הוא דירה ליהודי בארץ ישראל, משום מצות ישוב ארץ ישראל. 

אך אסור ליהודי בעצמו לחתום או לכתוב בשבת, גם כאשר מדובר ברכישת דירה בארץ ישראל, וגם כאשר הגוי ימכור את הבית לגוי אחר. 

(מקורות: מסכת בבא קמא פ,ב. רמב"ם הלכות שבת ו, יא. שולחן ערוך ונושאי כליו שם, סימן שו סעיף יא. וראה במגן אברהם ובמשנה ברורה את פרטי הדינים הנוספים ואיזה שטח נכלל לענין זה בגדר 'ישוב ארץ ישראל'). 

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

הרב שמואל ברוך גנוט
אלעד