movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

לכבוד מו"ר הגרש"ב גנוט שליט"א

בחור כהן הציעו לו להשתדך עם בחורה מצוינת שאביה גוי ואמה התגיירה כשהייתה בהריון עם בתה זו, כך שנולדה בקדושה והורתה שלא בקדושה, האם מותר לו לכהן להשתדך איתו.

 

א' הכהן

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

אסור לכהן להינשא לגיורת שלידתה בקדושה והורתה שלא בקדושה.

במקרים של דיעבד גמור, אם התחתן איתה- יש אומרים שלא תצא ממנו.

 

מקורות: כתב הח"מ ס"ק כט שאם היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה בתר הריון אזלינן ואסורה לכהונה, אך על מש"כ הב"י שדין זה פשוט מהא דגיורת פחות מג"ש פסולה לכהונה, כתב הח"מ דלא דק, דאין זה ראיה ללידתה בקדושה, ועי' ב"ש ס"ק מב שיישב הב"י, ועי' יד אהרן בהגב"י שכתב שנראה להלכה שאם היתה לידתה בקדושה לא תצא. ועי' יחוה דעת ח"ה סי' לג. ועי' ציץ אליעזר חי"ז מז במקרה של דיעבד גדול.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19755632

אתר השבת


מאמרים אחרונים