movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

לכבוד מו"ר הגרש"ב גנוט שליט"א

בחור כהן הציעו לו להשתדך עם בחורה מצוינת שאביה גוי ואמה התגיירה כשהייתה בהריון עם בתה זו, כך שנולדה בקדושה והורתה שלא בקדושה, האם מותר לו לכהן להשתדך איתו.

 

א' הכהן

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

אסור לכהן להינשא לגיורת שלידתה בקדושה והורתה שלא בקדושה.

במקרים של דיעבד גמור, אם התחתן איתה- יש אומרים שלא תצא ממנו.

 

מקורות: כתב הח"מ ס"ק כט שאם היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה בתר הריון אזלינן ואסורה לכהונה, אך על מש"כ הב"י שדין זה פשוט מהא דגיורת פחות מג"ש פסולה לכהונה, כתב הח"מ דלא דק, דאין זה ראיה ללידתה בקדושה, ועי' ב"ש ס"ק מב שיישב הב"י, ועי' יד אהרן בהגב"י שכתב שנראה להלכה שאם היתה לידתה בקדושה לא תצא. ועי' יחוה דעת ח"ה סי' לג. ועי' ציץ אליעזר חי"ז מז במקרה של דיעבד גדול.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20079841

אתר השבת


מאמרים אחרונים