מאמרים

קום והתהלך בארץ

קום והתהלך בארץ 
היא ארצו של הבורא 
וחפש בה אבנים טובות 
וכל מיני מרגליות 
לא תצטרך הרבה לטרוח 
לא תספיק הרבה לברור
רק תפקח את עיניך 
וכבר תראה את האור. 

*

קום והתהלך בארץ
בין בתי הכנסיות
וכבר תצוד עיניך 
את המשכימים 
לבוא אל התפילות
הבט ותראה את הלב הטהור
הבט והקשב אל קולה של הנשמה
האזן והקשב אל קולות המלאכים
שמלווים את התפילה.

*

קום והתהלך בארץ
ובשווקי ירושלים 
וחפש שם את היהלומים
הנחבאים אל הכלים
והראשונים למעשים הטובים
הבט, צלם אותם במצלמת לבך
כי חלק מקודש הקודשים הם
כי יהלומים הם ממחרוזת בוראך

*

"על שלושה דברים העולם עומד"
ואיך נדע לבנות את אלו העמודים
עליהם עולמותינו עומדים?
נביט ונעקוב אחר הענקים
ונלך בדרכם 
וכך נלמד איך בונים.

*

איך לקבוע עתים לתורה, 
באהבה ובאמונה, 
במסירות ובהתמדה,
איך להיות מהמקדימים,
שמגיעים לתפילה תמיד ראשונים.
איך להיות כתובת 
למצוות ולמעשים טובים
ואיך לפתוח את הבית לרווחה
ולהרעיף על כל הבאים 
שפע של ברכה.
כך נביט ונתחזק, נביט ונלמד,
נביט ונשאף לאמץ זאת לעד.