movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

טו באב שמח לעם ישראל

טו באב שמח לעם ישראל
ובמהרה יבוא הגואל

טו: טהרה נשמור ושבת נשמור
ועם ישראל יזכה לדרור!

ו: ובו תדבק - נדבק במידותיו של הקב"ה
ונתחזק באהבת ישראל
ובמהרה נזכה לביאת הגואל

ב: ברכות נאמר בקול ונודה לאדון הכל
א: מאבינו מלכינו נירא ולא נפחד מכל רע. באמונה נתחזק ולא נינזק
ב: בואו שבת נשמור ונתענג בשמחה, ונזכה לרוב ברכה!

נא לקבל קבלות לאלתר בכל הנושאים הבאים.
זכרו: כל קבלה מזרזת לעם ישראל את הגאולה!

בואו נקיים את מצוות בוראנו
ונזכה לשמח את אבינו מלכנו


מוקד קבלות: www.shabes.net

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18113209

אתר השבת