movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

לא אסע עוד בשבת!!!

הגאון רבי משה אהרון שטרן זצ"ל התבקש פעם על ידי הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל להתלוות אליו לתפילת מנחה בשבת בישיבת חברון. בדרך, ראו מכוניות רבות הנוסעות בשבת. אמר לו רבי אליהו: "רחמנות עליהם, אין מי שילמד אותם את חומרת האיסור. אולי נלך חזרה? אני לא יכול לראות את אחי בני ישראל נוסעים בשבת".

אמר לו רבי משה אהרון: "הרי עברנו כבר את רוב הדרך. עדיף למהר ולהגיע כבר לישיבת חברון, וכך נראה פחות מחללי שבת".

הסכים רבי אליהו לדבריו, אך הוסיף אנחה שוברת לב ממש.

באותו רבע עצרה מכונית, ונהגה שאל את רבינו איך מגיעים לרחוב יפו?

רבי אליהו פרץ בבכי. הוא אמר לו: "איך אומר לך דבר שאסור לך לעשות, לנסוע בשבת, מצד שני, איך אני יכול לא לענות ליהודי על שאלתו, ולסרב לבקשת העזרה שלך". ושוב פרץ רבי אליהו בבכי.

האיש עצר את המכונית, יצא ממנה ואמר: "רבי! מעולם לא הרגשתי הרגשה של מוכיח באמת כמו ברגע זה. גם אמי שומרת שבת וכל שבת היא צועקת עלי על שאני מחלל שבת, אך מעולם לא ראיתיה בוכה בגלל זה. אני רואה שאתה מתכוון לטובתי, ולכן אני מבטיח לכבוד הרב כי מהיום והלאה לא אסע עוד בשבת!!!"

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17954344

אתר השבת