movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дрор икра

Дрор икра 

Дрор икра левен им бат.
Веинцархем кмо вават.
Неим шимхем вело юшбат.
Шву венуху беем Шабат:

Дрош нави веулами.
Веот еша асе ими.
Нта шорек бетох карми.
Шъэ шавъат бней ами:

Дрох пура бетох бацра.
Вегам эдом ашер гавра.
Нтоц царай беаф веэвра.
Шма коли беем экра:

Эл-хим тен бамидбар ар.
Адас шита берош тидъар.
Веламазъир веланизъар.
Шломим тен кемей наар:

Адох камай Эль кана.
Бемог левав убамегина.
Венархив пэ унемалена.
Лешонену леха рина:

Дъэ хохма ленафшеха.
Вехи хетер лерошеха.
Нцор мицват кдошеха.
Шмор Шабат кадшеха:

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17858522

אתר השבת