movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שתים שהן ארבע

באדיבות שבועון "מרוה לצמא"

 

ערב שבת קודש בירושלים. בכל בתי ישראל עסוקים כולם בהכנות לכבוד שבת. הנשים מבשלות ורוקחות מטעמים. ילדים אצים רצים, מסיעים בהכנות השבת.

 בבית המדרש של ישיבת "שושנים לדוד" ישבו ראש הישיבה, הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל, כשהוא עטוי בבגדי שבת, וסביבו תלמידיו, אף הם מוכנים ומזומנים לשבת קודש. ישבו והגו בתורה הקדושה, כשהם שקועים בלימודה.

 לפתע נשמע קול דפיקה קלה על הדלת. בפתח עמדה אישה, ביקשה להיכנס אל הרב.

 התלמידים חשבו שבודאי התעוררה שאלה הלכתית, אולי עוף שהתעוררה בו שאלה, או ביצה שכתם של דם נמצא בה.

האישה קרבה מעט ופרצה בבכי מר.

"רבי", אמרה, "השבת קרבה ובאה ואין לי כסף כדי לקנות צרכי שבת. ביתי ריק מכל".

"לכמה כסף את זקוקה?" שאל הרב.

האישה הרהרה, חישבה על ידי אצבעותיה ואמרה: "בשתי לירות וחצי אצליח לקנות את צרכי השבת".

הכניס הרב את ידו לכיסו והניח על השולחן סכום של חמש לירות, סכום כסף גדול מאוד באותם הימים.

התלמידים חשבו שכנראה, הרב אינו מבין במטבעות הכסף וחשב שמדובר בשתי לירות. עודם מהססים אם להעיר לרב על טעותו, והאישה בירכה את הרב בהתרגשות והלכה לה.

אז הרהיב אחד התלמידים עוז ואמר: "רבנו, אולי הרב אינו יודע, אבל המטבע שנתן - שויה חמש לירות".

חייך הרב ואמר: "אל תדאגו. יודע אני ערכן של מטבעות. אלא שאישה זו חישבה בדקדקנות את המעט שהיא זקוקה לו. אבל הרי את הוצאות השבת צריך לעשות ברווח, שמהן מתפרנסים כל השבוע. כתוב במסכת שבת: 'יציאות השבת - שתים שהן ארבע'. מכאן שצריך להכפילן כדי שתתפרנס ברווח גם במשך ימות השבוע, על כן נתתי סכום כסף זה...."

כל ימיו היה הרב שקוע בתורה הקדושה, אך צרתם של פשוטי עם כה נגעה לליבו. ואף את ידיעתו העצומה בתורה ניצל כדי ללמד את תלמידיו נתינה וסיוע לדלים ונצרכים - מה היא.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18232550

אתר השבת