movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שפע בפרנסה

שפע בפרנסה

בספר מלאכת שבת מובא: שקבלת שבת מוקדם, סגולה לפרנסה. וכן מובא בספר סוד ד' להמקובל מהר"י גיטקליא, כתב: "שכאשר אדם מכניס את השבת מוקדם, הקב"ה משלם לו במידה כנגד מידה, בזכות שהוא הרחיב את גבול הקדושה, את גבולה של השבת, וצמצם את גבול צר של זמן החול, בזכות זה, אם יבוא לו פעם את צר, ירחיב לו ד' מצרתו.

סיפר יהודי יקר, שפרנסתו נפגעה מאוד, ולא יכול היה לעמוד בלחץ הכלכלי, וכשהגיע לאוזניו כוחה הגדול של השבת והתועלת העצומה שיש בהקדמת קבלת השבת, קיבל האיש על עצמו להקדים את קבלת השבת יותר מהזמן המקובל במקומו. הישועה, כך סיפר, הגיעה מהר מאוד. "ראיתי בחוש את ברכת השבת", אמר, כשהרווח הכלכלי מצטרף לרווח העיעקרי, של כניסה לשבת קודש ברגיעה, בשמחה ובאושר. הניסיון שלו יכול ללמד לאחרים. הקדמת קבלת השבת היא עצמה טובה, שיכולה לסייע לכל אחד ואחת לקבל ברכה מרובה.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18351008

אתר השבת