אקטואליה

שמחת בית השואבה בישיבת משאת המלך

בישיבה לצעירים משאת המלך באלעד, שמחו המוני בני הישיבה ובוגריה, יחד עם רבני הישיבה. בת

מונה: רבני הישיבה עם המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א ורב שכונות הצפון הגר"י שוורץ שליט"א.