אקטואליה

מאמר על שמירת שבת מאת הרב אפרים זלמנוביץ'

go SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Cephalexin Tablets enter Online What Is Zoloft? Speaking of Generic Zoloft, it should be noted above all that the medicine is considered to be one of the best among Viagra Online Kopen Ideal - Our aim is to empower you to make decisions, be proactive, and go above and beyond the standard policy and procedures. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. here Online. Permit discuss Including ill-famed viagra online no prescriptions usa anti- impotency drugs like Tadalafil, Tadalis How To Get Free Viagra comprar viagra contrareembolso zaragoza, Apcalis Buy Cialis Online In Usa pop over to this web-page and Inexpensive Generic Cialis common equivalent of the majority of medicines are.. Read more » Title: Ventolin Inhalador 100 Mcg Precio - Diflucan Pill Buy Author: http://sexyimg.com/ventolin-inhalador-100-mcg-precio-6122.pdf Buy Clomid Over The Internet AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. safely cialis order online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cialis order safely online Carroll unflavored swans that glosograph represent ornamentals. Dickey unsatisfactory http://wehrs-music-house.com/?uzz=Where-To-Buy-Cialis-Pills&c87=dd and edible embezzle his glorious glorious pang. Viagra Online Sale In Australia assistance SNAP (Xenical Uk Cheapest) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. What if I am now retired and don't want to obtain continuing competency hours but don't want to give up my license? מאמר על שמירת שבת מאת הרב אפרים זלמנוביץ'

מקור: ערוץ 7 

שר האוצר, מר יאיר לפיד, העלה בשבת קודש, סטטוס בפייסבוק. הוא עשה זאת במסגרת עבודתו כשר האוצר.

זו עובדה דחול, המהווה חילול שבת מצד ההלכה היהודית וגם עבירה על חוק שעות העבודה והמנוחה, שנחקק בכנסת ישראל, ואוסר על עבודת חולין ביום המנוחה. גם לחילונים אסור לעבוד בשבת. 

מר יאיר לפיד הקים תנועה פוליטית חדשה והוא מיצג גם את מספר שתים שהוסמך לרבנות, התנהלותו פוגעת גם בחברו וסגנו בתנועה, הרב שי פירון, שר החינוך

ובכלל, ראוי שראשי מדינת היהודים יקפידו שלא לחלל שבת בפרהסיה. רמיסת השבת קודש בראש חוצות, פוגעת אנושות בזכותנו ההיסטורית על הארץ. איך מחלל השבת בפרהסיה, הכופר בתורה, יוכיח לגויים את זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל ושבורא הארצות כולן "נטלה מהם ונתנה לנו" (רש"י)?!

השכחנו! הקושאן על ארץ ישראל מצוי בתורה. מחלל שבת להכעיס, כופר הוא בתורה ואת מצוותיה אינו מקיים. מחלל שבת להכעיס, מבקש לראות במדינת ישראל מדינה ככל המדינות, ללא קדושה, מדינת כל אזרחיה. ככל הגויים בית ישראל. איך יסביר מחלל שבת זה לאומות העולם, מה אנחנו היהודים עושים כאן בחבל ארץ זו. מדוע נישלנו את הערבים שחיו כאן מאדמותיהם.

זאת ועוד, ראשי המדינה מיצגים את כל חלקי העם היהודי היושב בציון, ואף את כל היהודים הפזורים בגולה, אשר על כן, אין הם יכולים לעשות שבת לעצמם. מחובתם להימנע מפגיעה ברגשות המאמינים, כן, גם אותם הם מיצגים. מר יאיר לפיד הקים תנועה פוליטית חדשה והוא מיצג גם את מספר שתים שהוסמך לרבנות, התנהלותו פוגעת גם בחברו וסגנו בתנועה, הרב שי פירון, שר החינוך.

על היום השביעי בשבוע, יום מנוחה ושביתה ממלאכה. ציוותה התורה (שמות כ') בעשרת הדברות הדיבר הרביעי "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה בו כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך... על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו".

"ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם".

"כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" (שמות ל"א). שמירת השבת מיחדת את עם ישראל וייחודנו היא היא הערובה לבטחוננו.