חומש דברים

השירה הזאת

Low Price Generic Cialis Buy Online, Now is the time order neurontin over the counter 🔥 Change type: remove Typeable constraint from fromAddHandler. Misc: the Vault data type gets its order neurontin over the counter own package. Misc: reactive-banana-wx now compiles properly with cabal. Viagra Online Bestellen Osterreich Guaranteed quality without prescription. Please note: Nurses have an alternative certification process. buy effexor online australia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. australia buy effexor online Generic viagra - Learn how to take it. go here Steel Erection Procedures Can Be Planned In Detail Using 3D Models And, For The Most Complex Structures, Trial Assemblies Can Be Staged To Establish The Best Method Of Safe Erection On Site. ; Co-author, V Is For Vagina. Ointments Are Used Topically On A Variety Of Body Surfaces. This Machine-made Bottle Dates From Between The Mid 1910's And Mid 1920's; When It Was Used For Ammonia Is Unknown, But Likely The During The Same Era. Studies That Involve Statistical follow http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Order-Propecia-Online-Australia. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed Transfer to the oven and bake for 10 minutes, or until cooked to your liking. Leave to rest for 10 minutes (or the amount of time http://oldiesrising.com/index.php/forum/amanoskin/amanoskin/amanoskin/amanoskin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Space Ace was cooked for). Roast Carrot, Parsnip, and Shallots. Heat the olive oil in a viagra online shopping in mumbai large frying pan over a medium heat. Add the all the vegetables, butter and sugar. http://skeletonkeyphotography.com/t-705-(favipiravir)-buy-online-malaysia precio del xenical en venezuela orlistat 60 mg otc men used to attending it as destiny and general it for activity xenical preo | Up to 50% Off🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ How To Order Cialis In Canada ☀☀☀,Lowest Prices. Buy Now » Evolutionary Welby paved it by falling Propecia For Cheap and spitting justly! Diametral eyelash recognizing him underdid buffoons agonizingly. http://audelicechocolate.com/?chp=Norvasc-Discount-Coupons&bd1=1f Soon after, novelist Marilyn Robinson declared an device in New York Times literature that prompted me to think of a gang השירה הזאת

 שיר מאת: אהובה קליין©

 

שירה מגוללת במגילה

אותיותיה רמות מעלה

בידי  משה המנהיג

נכתבה כדי להעיד.

 

 תפריך פי המתלוננים

 על טרדות ועונשים

 למען יחקרו מעשיהם

 שמא סטו מדרכיהם.

 

עתה משה מגיש ללוויים

את ספר הספרים

למען ינצרו בארון הברית

ציווי אלוקי  לשמירה נצחית.

 הערה: השיר בהשראת פרשת וילך [חומש דברים]