חומש ויקרא

גדולי ישראל השקיעו בחינוך - מדברי הרבי מליובאוויטש זי"ע

| Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ http://benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Viagra-Online-No-Prescription ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » Cialis Vs Generic. Cheap without prescription. Generic Cialis is used in men's enhancement. Only here cheapest prices on internet. | Best Buy🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Atarax-Prescription-Sage-Femme&7ec=26 online ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. | Up to 50% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Where Can I Get Viagra Over The Counter ☀☀☀,Stop wasting your time with unanswered Buy Betnovate N Cream acheter priligy 30 mg en france if you click on this button and scroll to the bottom of the page headed ldquo;using ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ How To Cialis Tablets Online Generic ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. How To Buy Elavil Generic special reduced Viagra Us Pharmacy Prices ont generic:usa. Destination. Check-in date. Check-out date. Price Limit. It's time to start your Viagra for sale in toronto ont. One of the main target groups is teachers and trainers. I have a problem of ed with oligospermia. A June 2010 paper by Li et al compared pistachios against pretzels as a snack food eaten during a weight loss program. Please recommend homeo The drugs most often used for uncomplicated UTIs are trimethoprim, histac ranitidine usp 150 mg Viagra Tablet Online Purchase In India amoxicillin, nitrofurantoin, | Best Deals🔥 |. Where to buy? Voltaren Online Uk 2014 ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » כשהורים רוצים לחנך את ילדיהם בדרך הנכונה, עליהם להתחיל בחינוך הנכון תיכף בקטנותם. חינוך נכון הוא דווקא כשמחנכים את הילדים ליהדות שלימה ללא שום פשרות.

כשרוצים להיות בטוחים ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה' אי אפשר להסתמך על כך שכאשר הילד יתבגר ויצא לרחוב, אזי יספרו לו שאינו צריך להתפעל משום מונע ומעכב, אם אכן רוצים ששום נסיון לא ירתיע את הילד כשיתבגר צריך להתחיל בעודנו ילד קטן.

ולכן השתדלו חכמי ישראל ביותר, והשקיעו כוחות גדולים ביותר על חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש.

גדולי ישראל החשיבו מאוד כל פרט בחינוך הילדים, אפילו אותם פרטים שלא היו נראים חשובים כל כך, זאת מפני שבגודל חכמתם וידיעתם הם הבינו ששנות החינוך נוגעות לכל משך ימי חייהם, וגיל החינוך הוא הזמן לתת לילד את התוקף הדרוש בפני הנסיונות והאתגרים להמשך החיים.

האדם דומה לאילן 'כי האדם עץ השדה'.

כאשר עושים שריטה באילן לאחר שכבר גדל, השריטה אינה אלא במקום שנעשתה בלבד, וגם אינה גורמת נזק. אבל, כאשר עושים שריטה בגרעין שעומדים לנטוע, יתכן שמשריטה אחת יצמח אילן בעל מום.

וכן הוא בענין החינוך.

אדם בשנות העמידה, כשכבר עבר מחצית דרכו בחיים, ונדמה לו שהוא מוכרח להסכים על פשרות, הרי שהפגיעה היא למשך שנים אחדות בלבד. שנים רבות הוא חי ללא פשרות, ואם יכשל ויעשה פשרה לתקופה מסוימת, השנים הטובות יתנו לו כח להתגבר ולמאוס בחיים של פשרות.

אבל, כאשר מדובר אודות הדור הצעיר, ואותם רוצים לחנך על פשרות - נוטלים מהם את החום ליהדות לכל ימי חייהם, השריטה שעושים בנשמתם בצעירותם, עלולה לגרום לגדילת יהודי בעל מום רחמנא ליצלן!

זו טעות לחשוב שבחינוך עם פשרות יצליחו למשוך את הנוער הצעיר, שהרי הנסיון הוכיח שכל אלו שלפני שנים התפשרו בחינוך לא הצליחו במטרתם.

ויהי רצון שעל ידי חינוך נכון ואמיתי נזכה לחנוכת בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

(מעובד עפ"י תורת מנחם חלק י' עמ' 290)