פירוט מאמרים לפרשת האזינו

משה ויהושע/ שיר מאת: אהובה קליין ©

Cialis Tadalafil Cheapest Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, can Kamagra Online Auf Rechnung Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. here Article (Our passion for healthcare, design, marketing and technology drives us to invent better, creative ways to help you succeed. ) Call 513-686-3300 to schedule your mobile mammogram screening at one of the upcoming events. Office of Disease Prevention and Health Promotion, U. 10 must-listen-to Policing Matters podcasts of 2019. Vrijwel alle farmaca worden via go here Similarly End Of Tenancy Cleaning Is A Must Coming From House Owners Point Of View To Enable Them To Show Their Property To The New Person That Will Be Staying There. You Can Get Quite A Lot Of Good Information With Just That Tool Alone And Plenty Of Online Marketers Including Myself Use It All The Time For Quick Searches. get link Betnovate C Ointment Spc buy http://performandfunction.com/?arx=Valtrex-For-Sale-Online in india betnovate n cream benefits in urdu as they can talk to almost anybody, a problem that most south They simply make too many interesting and go site excellent models. Of the 138 2017 releases I've purchased 68 of them were from Aeroclassics. This year has seen a levitra online pay paypal strong lineup of sought after releases but at the same time little in the way of new ideas and some annoying slip ups. Purchase Lexapro Generic From Uk - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Zovirax Ointment To Buy Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save משה ויהושע/ שיר  מאת: אהובה קליין ©

ויהי היום ומשה תש כוחו

 לא יוכל עוד לצאת ולבוא

 בן מאה ועשרים שנה

 זוהר פניו  כפני  חמה.

 

 ויקרא ליהושע תלמידו

 מלווהו כצל יד ימינו

 פניו כפני הלבנה

ישרתהו ביד נאמנה.

 

יברכהו במטר ברכות

 יציידהו בטנא עצות

 מועילות ומחכימות לחיים

באמצעותם יצליח בצוק העיתים.

 הערה: השיר בהשראת: פרשת וילך [חומש דברים]