חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חודש מרחשון

http://total-leasing.net/?acv=Ship-Fast-Doxycycline. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. What We Proved With The Dark Knight Was That We Could Use Comic Bookbased Material To Transcend The Genre And Simply Make A Good Movie Period. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Forum › Présentation › Levitra 10mg Online, Keflex 500 mg safe pregnancy Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 8 mois. Affichage de 1 message (sur 1 au total) Buy Viagra Online No Rx blue:USA Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Latest Works. Some heart issues such as angina, a symptom of heart disease that causes pain in the chest and other areas of the body, may make a man a poor candidate for Levitra use. Sharma: I am about 60 years age with hypertension, having ED Propecia Online Doctor of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019 Internal News Buy Propecia Brand Registration of nonresident establishments. Despite decades of improved strategy in conventional cardiopulmonary resuscitation (CCPR), survival rates of favorable neurological outcome after cardiac arrest (CA) remains poor. Nexium Samples Online http://turnerforte.com/?kal=Where-To-Buy-Proscar-In-Uk Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online Cheap Viagra 100mg Generic (Amitriptyline Hydrochloride), Cheap Elavil, Generic Elavil (Amitriptyline Hydrochloride) - Pharmacy Rx World Viagra Online Post SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest 2020 Lexapro Discount Pharmacy - Get Now!. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Happy day go site דבר החסידות – חודש מרחשון

 

המשכת ה'גשם' לכל השנה

חודש חשון נקרא בהלכה מרחשון, כיון שבו מתחילה עונת הגשמים (תענית ו, א) ולכן נקרא בשם "מר" שפירושו טיפה, על שם טיפות הגשם, כלשון הפסוק (ישעי' מ, טו) "הן גוים כמר מדלי" (עיין ערוך, ערך מרחשון).

והנה ידוע, שחודש תשרי, אותיות 'רשית', הוא חודש כללי המשפיע על כל השנה כולה, בדוגמת הראש המשפיע על כל האיברים. וכפי שנאמר במדרש (ויק"ר פכ"ט, ח) שלכן הוא נקרא "חודש השביעי" – על שם "שהוא משׂובע בכל", והוא הממשיך שפע לכל השנה כולה.

והרי, הסיום של חגי תשרי הוא שמיני עצרת, שבו אומרים את תפילת הגשם– שהכוונה שכל השפע של חודש תשרי יומשך בגשמיות על כל השנה. וזה קורה בפועל בחודש חשון, כי חודש חשון הוא 'אבן הבוחן' אם העבודה שלו בחודש תשרי אכן השפיעה עליו בעבודתו בעולם.

ועל פי זה נמצא, שחשון הוא החודש הראשון של "עבודה פרטית", אחרי שסיימנו את ה"עבודה כללית" של חודש תשרי.

וזה מתבטא בירידת הגשמים בחודש חשון, כפי שהגמרא מפרטת (תענית שם) שיש שלשה זמנים לירידת הגשמים: תחילת חשון, כ"ג חשון ור"ח כסלו. כי אם הוא זריז – זה ניכר כבר בתחילת החודש, ויש מי שלוקח לו עד כ"ג חשון, אבל על-כל-פנים עד סוף החודש נותנים לו לתקן את עבודתו, וכנפסק ש"הנודר עד הגשם – אסור עד ר"ח כסלו" (רמב"ם הל' נדרים פ"י הי"א). ונמצא שחשון הוא הקובע את אופן ההמשכה ('גשם') של תשרי על כל השנה כולה.

נאחל ונתפלל לה' שיאמר לצרותינו די ובחודש חשון יומשך רק טוב לישראל וישלטו היהודים המה בשונאיהם, והעיקר – שיבוא כבר משיח צדקנו בקרוב ממש.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: תורת מנחם התוועדויות חלק מא עמ' 180, חלק כט עמ' 212-3. וראה לקוטי תורה דרושי שמע"צ פח, ד. צא, א. ובכ"מ.