חגים ומועדים וימים מיוחדים

וורט לראש השנה

וורט לראש השנה

 

לעורר את הרצון למלוכה


על ארץ ישראל נאמר בכתוב (עקב יא, יב) "ארץ אשר . . תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". נשאלת השאלה: לשם מה האריכות הזאת "מראשית השנה ועד אחרית שנה", הרי הכוונה שהוא נמצא בה כל השנה, ואם כן היה לו לכתוב "לעולם ועד"!

אלא, מבאר אדמו"ר הזקן ב"תניא", נמצאנו למדים מכך, שבסיומה של כל שנה – בליל ר"ה – מסתלק הרצון של הקב"ה מהעולם, ובלשון הקבלה: "עליית המלכות", ואז צריך לעורר כביכול אצל הקב"ה את הרצון לשוב ולמלוך, כפי שמבקשים בכל תפילות ר"ה: "מלוך על העולם כולו בכבודך". ואז, כאשר ישראל תוקעין בשופר ומקבלים את הקב"ה למלך עליהם - יורד אור חדש לעולם שלא היה כמותו במשך כל שנות היקום, עבור השנה הבאה.

וזה הפירוש 'מראשית השנה ועד אחרית שנה', רשית אותיות תשרי (בעל הטורים), כי בכל ר"ה יורד אור חדש לעולם שמחיה אותו עד לליל ר"ה הבא.

משל למה הדבר דומה, לאדם שבנה מפעל ומדי תקופה עליו לערוך מאזן אם הוא בכלל מעוניין להמשיך את המפעל, כך כביכול כאשר "אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם . . אתה זוכר את כל המפעל" נהיה מצב "סילוק הרצון" למעלה, אבל כאשר "וגם את נח באהבה זכרת . . בהביאך את מי המבול לשחת כל בשר" כלומר בזכות נח וצאצאיו, העם הנבחר, שמכתירים שמו בקודש – מעוררים שוב את הרצון למלוכה כבי'.

לכן נהגו חסידים ואנשי-מעשה להזהר מדיבור-חול עד קצה האחרון בימי ר"ה ולשקוד באמירת תהילים לילה ויום ולהרבות בתפילה ובתחנונים מקרב ולב עמוק. והשי"ת יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים וימלא משאלות לבבם לטובה ולברכה בגו"ר.כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!