מאמרים

שבת קודש

שבת קודש

הרב דניאל זר שליט"א

אות היא ביני וביניכם

יש שלוש אותות לכך שאנחנו יהודים:
1. אות של שבת קודש, "אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם".
2. אות התפילין, "וקשרתם לאות על ידך". 
3. אות הברית, ברית מילה, "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם".

המושג "אות" זהו סימן. כמו שלאישה נשואה יש טבעת על האצבע, סימן שהיא נשואה, כך גם שבת קודש הוא אות, סימן, שאנחנו עם ישראל נשואים לקב"ה, מחוברים אליו, ככתוב: "ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם".

נמשיל משל:
אדם שעומד להתחתן סופר את הימים לקראת היום השמח ביותר בחייו. הוא שוכר את האולם הכי מפואר, מזמין את מנות האוכל המשובחות ביותר, דואג לכל פרט ופרט לקראת יום החתונה. 
מגיע יום החתונה והוא, החתן, מגיע לאולם שמלא בכל קרוביו ומכריו שבאו לחלוק אתו את הרגע המאושר ביותר בחייו, וצלם החתונות מנציח את כל הארוע החשוב בצילום וידאו. 
והנה מגיע הרגע המרגש והחשוב ביותר כשהכלה עומדת אתו מתחת לחופה וכל העיניים מופנות אך ורק לזוג המאושר. החתן אומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל" ובאותו רגע הכלה מוציאה את הטבעת מהאצבע וזורקת אותה בפנים של החתן ואומרת לו: "לך! אני לא רוצה אותך!".
מישהו יכול לתאר לעצמו את עוגמת הנפש, את הבושה, רגע שמתועד בכל המצלמות מול כל המכרים...

הנמשל:
הכלה נמשלת למי שלא שומר שבת, והמעשה בפועל חמור יותר ממה שהכלה עשתה, מכיוון שאנחנו לא זורקים את הטבעת בפנים של החתן אלא אנחנו עושים זאת למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ששרפים, אופנים, מלאכים רועדים ממנו! לאבינו שבשמים שברא אותנו ומשגיח עלינו בהשגחה גדולה בכל שניה ורגע!

"כי אות היא ביני וביניכם", שבת קודש היא האות המקשר בינינו לבין בורא עולם!!!

 

מעין עולם הבא

שבת קודש משפיעה ברכה לכל ששת ימי השבוע, ובלשון הזוהר הקדוש: "שתא יומין ינקין מנא", כל ששת ימי השבוע יונקים מן השבת. 
להמחשת הדברים מביא הזוהר הקדוש משל לגבעול עם שישה עלים, העלים יונקים מן הגבעול ולולי הגבעול לא היתה להם חיות והעלים היו נובלים. 
הזוהר הקדוש מסביר את הנמשל: הגבעול נמשל לשבת קודש והעלים לששת ימי השבוע. מקור החיות של כל ימי החול הוא שבת קודש שמשפיעה ברכה לכל ששת ימי השבוע.
יש לציין שימי רביעי, חמישי, שישי בשבוע יונקים את השפע, את הברכה, מהשבת הבאה וימי ראשון, שני, שלישי בשבוע יונקים את השפע, את הברכה, מהשבת שעברה ובמילים אחרות: שבת נמצאת באמצע, שלושה ימים אחורה, שלושה ימים קדימה.
ככל שאדם קדוש יותר אז כבר מיום רביעי הוא מרגיש את האור של השבת וביום חמישי האור יותר גדול וביום שישי עוד יותר גדול וכשמגיעה שבת המלכה הוא מתענג מאור עצום שמגיע אליו!

השפע שלנו, הברכה שלנו, במשך ימות השבוע תלויים בשמירת השבת שלנו, ובמילים אחרות: מה שאנחנו עושים בשבת קודש משפיע על כל השבוע.
אם כן הקמע הגדול ביותר בעולם להצלחה ולקבלת שפע בכל תחום זה שמירת שבת. חשוב לציין שזה לא קמע שאנחנו מקבלים ממקובלים, מצדיקים, אלא זה קמע שכל אחד מאתנו מקבל ישירות ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!!! ("ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו") - אם נפנים היטב את הדברים אף אחד מאתנו לא יוותר על הקמע הזה בעד שום הון שבעולם!!! 

אנחנו אומרים בתפילה: "אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים" - הקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת יותר מיום כיפורים, יותר מחגים, אין יום קדוש בשנה כמו יום השבת! 
מגדירים את שבת קודש בביטוי: "מעין עולם הבא". אל תקרא "מעין" אלא "מעיין" - "שבת קודש מעיין העולם הבא", לנסות ולבטא את גודל הקדושה והטהרה שיש בשבת קודש!

שבת מול מצוות אחרות

שבת קודש משפיעה ברכה לכל ששת ימי השבוע, ובלשון הזוהר הקדוש: "שתא יומין ינקין מנא", כל ששת ימי השבוע יונקים מן השבת. 
להמחשת הדברים מביא הזוהר הקדוש משל לגבעול עם שישה עלים, העלים יונקים מן הגבעול ולולי הגבעול לא היתה להם חיות והעלים היו נובלים. 
הזוהר הקדוש מסביר את הנמשל: הגבעול נמשל לשבת קודש והעלים לששת ימי השבוע. מקור החיות של כל ימי החול הוא שבת קודש שמשפיעה ברכה לכל ששת ימי השבוע.
יש לציין שימי רביעי, חמישי, שישי בשבוע יונקים את השפע, את הברכה, מהשבת הבאה וימי ראשון, שני, שלישי בשבוע יונקים את השפע, את הברכה, מהשבת שעברה ובמילים אחרות: שבת נמצאת באמצע, שלושה ימים אחורה, שלושה ימים קדימה.
ככל שאדם קדוש יותר אז כבר מיום רביעי הוא מרגיש את האור של השבת וביום חמישי האור יותר גדול וביום שישי עוד יותר גדול וכשמגיעה שבת המלכה הוא מתענג מאור עצום שמגיע אליו!

השפע שלנו, הברכה שלנו, במשך ימות השבוע תלויים בשמירת השבת שלנו, ובמילים אחרות: מה שאנחנו עושים בשבת קודש משפיע על כל השבוע.
אם כן הקמע הגדול ביותר בעולם להצלחה ולקבלת שפע בכל תחום זה שמירת שבת. חשוב לציין שזה לא קמע שאנחנו מקבלים ממקובלים, מצדיקים, אלא זה קמע שכל אחד מאתנו מקבל ישירות ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!!! ("ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו") - אם נפנים היטב את הדברים אף אחד מאתנו לא יוותר על הקמע הזה בעד שום הון שבעולם!!! 

אנחנו אומרים בתפילה: "אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים" - הקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת יותר מיום כיפורים, יותר מחגים, אין יום קדוש בשנה כמו יום השבת! 
מגדירים את שבת קודש בביטוי: "מעין עולם הבא". אל תקרא "מעין" אלא "מעיין" - "שבת קודש מעיין העולם הבא", לנסות ולבטא את גודל הקדושה והטהרה שיש בשבת קודש!

 

שבת - השלט שאני יהודי

 

הזוהר הקדוש אומר: "בר נש דקא מחלל שבתא לית ליה חולקא בעמא דישראל", תרגום: יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל.

החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן זצוק"ל זיע"א, המשיל את דברי הזוהר הקדוש במשל:
איש אחד כל בוקר היה רגיל ללכת למכולת ולקנות מצרכים לביתו. בוקר אחד הלך האיש למכולת אך המכולת היתה סגורה. חזר האיש לביתו וכעבור שעה הלך שוב למכולת וראה שהמכולת עדיין סגורה. חשב האיש בלבו שמא יש לבעל המכולת איזה עניין לסדר...
למחרת שוב הלך אותו האיש למכולת וראה שעדיין המכולת סגורה, חשב האיש שמא יש לבעל המכולת עניין חשוב לסדר מחוץ לעיר. 
ביום השלישי כשהגיע האיש למכולת ראה שהסירו מעל החנות את השלט "מכולת" ואזי הבין שהעסק של המכולת נסגר.

הנמשל: כל עוד יהודי שומר שבת ואפילו, השם ירחם, עובר על עבירות אחרות בתורה, יש עליו את השלט "אני יהודי", אך ברגע שהוא לא מחלל שבת הוסר ממנו השלט ואין לאותו אדם דין יהודי (למשל, נפסק להלכה בשולחן ערוך שיהודי מחלל שבת שמוזג יין לא-מבושל, יש ליין הזה דין של יין נסך).

הבהרה חשובה: כמובן שמי שמחלל שבת נשאר יהודי, ויותר מזה, אפילו אם השם ירחם, יהודי מתנצר, הוא יכול לחשוב שהוא חו"ש נוצרי אבל אין כזה דבר! הוא נחשב יהודי ובשמים הוא ייתבע על כל המצוות שהיה צריך לקיים בתור יהודי ולא קיים אותן!