מאמרים

הגרב"מ אזרחי שליט"א: "גמרא לומדים בהבנה גדולה"

 ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Buy Buy Viagra For Women ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Viagra Online Bangalore Stop generic for benicar. olmesartan 20 mg daily. benicar 20/12.5 coupon. benicar hct prices walgreens. benicar 40/25 price. Is It Legal To Buy Viagra Online. The Dove Can You Buy Viagra Over The Counter At Walmart online propecia canada propecia 1mg vs finasteride 1mg where can i buy generic propecia proscar propecia cost how much does Comprar clomid, clomid 50 mg bestellen, donde comprar clomid espaa, acheter clomid 50mg, source, kaufen clomid, clomid pirkti Best Way To Buy Cialis Online, can you buy glucophage over the counter, order glucophage no prescription, buy glucophage metformin hydrochloride, buy glucophage The genericolmesartanmedoxomilhydrochlorothiazide researchers also found that women had a higher risk of asthma at the buy steroids pattaya thailand onset of menopause than before menopause, tonalin cla buy best online pharmacy for phentermine according to Buy Cipro Cheap Online the study. Hey Anaya, in my opinion, Where Can You Buy Viagra Pills is better to forget him and start moving on with your life without him. You already said wo viagra Online Sale | http://wehrs-music-house.com/?uzz=Viagra-Purchase-Online&25a=7a . If you want to take care of your health. Proscar Canada Pharmacy Stop Searching About Best pills! Get NOW! Viagra Cdiscount Gratuit AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. online australia buy effexor Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy effexor australia online מבחן על מסכת מכות בעיון התקיים על ידי מרן ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט"א לבני ישיבת משאת המלך באלעד, כאשר ראש הישיבה שליט"א צלל עם הבחורים בני שיעור ג' שבישיבה לצעירים, בעומק סוגיות המסכת ופילפל עימם במשך כשעה תמימה.

במעמד המרגש, שבסיומו נשא הגרב"מ שליט"א דברי חיזוק ערבים על חובת ההעמקה בעיונה של תורה, השתתפו ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי יעקב בן זאב, הר"מ דשיעור ג' הגאון רבי שמואל ברוך גנוט והר"מ הגאון רבי אברהם זרח שוגרמן שליט"א. הגרב"מ שליט"א התרשם עמוקות מרמתם העיונית של בני שיעור ג' ונסק עימם יחדיו לגבהי הסוגיות, כדרכו בקודש, והרחיב את הדיבור על כך ש""גמרא לא לומדים עברי טייש, אלא בהבנה גדולה, כפי שלומדים אצלכם בישיבה".