סיפורים לכבוד שבת

סיפורה של מסעדת הצל-בנים

עלון 'קול ברמה' של הרב מיכאל צורן מפרסם סיפור מרתק הקשור למסעדה וותיקה בקיסריה, הממוקמת בלב-ליבה של הטיילת, שהחלה בס"ד לשמור שבת, וגם התעטרה בתעודת כשרות:

במסעדה מתקיים גם שיעור תורני שנמסר ע"י ת"ח, וכבר ביום ששי בשעות אחה"צ המוקדמות ננעלים שעריה לחלוטין.  

כשמסעדה בקיסריה מחליטה לשבור את כל המוסכמות, ולשמור שבת, זו בהחלט בשורה טובה, במיוחד שהמסעדה הזו, שבעליה הוא משה בן- נאים, גררה אחריה בעלי-עסק נוספים.

ההתפתחות הזו בקיסריה נחשבת כמהלך סנסציוני לא רק בשל התרחשותה בקיסריה, שלא היתה נעוצה עד היום ב'זכרון היהודי' של תושבי ארץ ישראל; שינוי-המסלול הזה מַצְריך התייחסות מיוחדת, שכן גם לאחר שבעל- העסק מחליט לשמור שבת, הוא אינו יכול להיות בטוח שהחברה לפיתוח קיסריה תאשר את הצעד הזה…  כך שהמאבק בעניינה של המסעדה היוקרתית התנהל בשתי זירות. גם השכנוע העצמי של משה בן-נאים, וגם העימות שהתנהל מאוחר יותר עם החפ"ק. ואם למרות הכל ההחלטה הנועזת על שמירת השבת, נותרה בעינה, אות ברור הוא שמשהו מתחולל בקיסריה.  

למרות שהגר"י זילברשטיין הורה לבעלי המסעדה – באמצעות חתנו הגר"א רוט – שלא 'יעגל פינות', ולא ייכנע לפתרונות שונים אלא ישמור שבת כהלכתה.

תקפוץ לאש, ותמסור נפש בעד השבת", "ואתה רק תרוויח מכך", הבטיח הגרי"ז.  

בן-נאים הבין את הענין, האמין בשבת שהיא מקור הברכה, והתעקש לשמור שבת כהלכתה, 'והפרנסה שלי גדלה בהתאם', הוא אומר לרב צורן השבוע, בדיוק כפי שהבטיח הרב.  

יצוין שכל האווירה בביתו השתנתה מן הקצה אל הקצה והאיש הפך ליהודי דתי בכל רמ"ח ושס"ה, גם בביתו מתנהגים בצניעות.  בן-נאים סיפר על קוריוז מרתק מאין כמוהו.

שמה של המסעדה היה 'מסעדת הצלבנים', וזאת על רקע עתיקותיה של קיסריה מהתקופה ההיא.  

הגוף הקיסרי הנ"ל לא רק שלא הסכים בתחילה שהמסעדה תשמור שבת, אלא כאשר ביקש לשנות את שם המקום, גם לכך הם לא הסכימו.

בן-נאים לא ידע מה לעשות הגר"א רוט פנה לחמיו, רבה של רמת אלחנן, והגר"י זילברשטיין העלה רעיון מקורי עד מאוד.  

וזו העיצה: 'אל תשנה את שם המסעדה, אבל תכניס קו קטן בתוך המילה 'הצלבנים', ומעכשיו ואילך תיקרא המסעדה 'הַצֵּל- בנים', הווה אומר: המסעדה הזו מצילה את בני ישראל, ומקרבת אותם לאביהם שבשמים, בזכות הכשרות, בזכות שמירת השבת ושיעורי התורה.  

ואגב, שיעורי התורה נמסרים בחדר 'ווי.איי.פי', חדר האח"מים, של המסעדה. בנוסח ההזמנה שפורסם ברחבי קיסריה אודות השיעור, נאמר ש'התושבים מוזמנים להגיע למפגש בוקר של לימוד תורה וחוויה, סביב שלחן אבירים, וגם טעימות קלות של בוקר, להעמיק בסוגיות, בנמל קיסריה, במסעדת הצל-בנים'…