סיפורים לכבוד שבת

שליחות מאלקים

מאת הרבנית שולמית ירוסלבסקי תחי': (מתוך "פרשה לאישה", לפרשת קדושים)

 "כל המציל נפש אחת מישראל
כאילו קיים עולם מלא".
לכן, היי ערנית למה שקורה סביבך,
הטי אוזן לזעקת הנשמה,
הנמצאת בסכנת טביעה בנהר החומרנות והמתירנות.
היא משוועת להצלה.
והצלה זו הכרחית
כי מיתה רוחנית קשה ממיתה גשמית.

בפרשת קדושים, מצווה אותנו התורה "לא תעמוד על דם רעך". ציווי שמשמעו  הוא כי על כל יהודי  להיחלץ להצלת חייו של יהודי.

 רש"י בפירושו לפסוק קובע, שאין אדם רשאי 'לראות במיתתו' של אחר בשעה שהוא יכול להצילו. אמנם למדנו במצוות "עזוב תעזוב עמו" שעלינו להציל אפילו את ממונו של הזולת, וכל שכן להציל את חייו, אבל רש"י מביא דוגמא המסבירה שמצוות "לא תעמוד על דם רעך" מבטאת מצב בו האדם נמצא בסכנה כפולה: הוא עומד לטבוע בנהר ובאותה שעה הוא מותקף על ידי חיה רעה, כמו כלב אמסטף משוחרר, או על ידי שודדים המנצלים את חולשתו.

מהמצב הראשון אולי יכולה היה להיחלץ, מהמצב השני אולי יכול היה להימלט, אך חיבור שני המצבים מחליש אותו ומאיים על חייו. במקרה כזה, התערבות של אדם נוסף עשויה להצילו. יש להדגיש המציל אינו צריך להקריב את חייו לשם כך.

בדברי רש"י יש רמז עמוק.

הקב"ה מזמן לך מצב בו עיניך היהודיות מזהות יהודי אותו את יכולה להציל. הקב"ה גם נתן לך את הכוחות לעמוד במצב הזה.

בדורנו, רבים מבני ישראל נמצאים בסכנת טביעה בנהר החומריות השוטף אותם. על כל יהודי הרואה את חברה במצב מסוכן זה, חלה המצווה: "לא תעמוד על דם רעך". עליו לזכור שהוא יכול להצילו על ידי קירוב לבבות, עזרה ותמיכה, ועיסוק בדברי תורה. כך נתקרב כולנו אל אבינו שבשמים, ונחיש את ביאת משיח צדקנו.

זה המקום להעלות את זכרם של גבי ורבקי הולצברג הי"ד, שנרצחו בבית חב"ד במומבאי.

בימים שלפני ליל הסדר תלה גבי באכסניות העיר מודעות המזמינות יהודים להשתתף בליל סדר כהלכתו בבית חב"ד. בערב ליל הסדר, בעיצומן של ההכנות לחג, ביקשה אישתו רבקי שיבדוק אם לא שכח איזו אכסניה או מלון. גבי שמע לה, יצא, ומצא אכסניה עליה דילג. הוא נכנס ומצא שבמקום מתגורר ישראלי. כשדפק בדלת החדר, עמד בפתח בחור ששאל אותו: "מי שלח אותך?" וגבי ענה: "הקדוש ברוך הוא".

הבחור היה המום, וסיפר לו שכייסו אותו בדרך, ושפגש ביהודי מצרפת שנתן לו סכום כסף והציע לו להתקשר להוריו ולבקש העברה בנקאית לבנק במומבאי.

"כך עשיתי", אמר הבחור, "נכנסתי לחדר באכסניה הזאת, נשכבתי על המיטה והתחלתי לדבר עם אלוקים. אתה קולט?" - הוא הרים את קולו - "אני קיבוציק! מעולם לא היה לי קשר עם אלוקים, והנה אני מדבר אליו. ופתאום" - הוא הוסיף - "נזכרתי שהערב ליל הסדר... אמרתי: 'אלוקים, אם אתה אוהב אותי, אל תיתן לי להיות לבד הלילה, תן לי להיות בליל סדר אמיתי עם עוד יהודים.' נכנסתי למקלחת, ואז אתה דפקת בדלת.... שאלתי אותך: 'מי שלח אותך?' וענית לי: "הקדוש ברוך הוא'!"

 אותו יהודי מצרפת הציל את הבחור הישראלי מנפילה גשמית, שכן תייר חסר פרוטה הוא טרף קל לבני בלייעל, אך רבקי, במחשבתה הטובה, וגבי, ברצונו הטוב, עזרו ליהודי במצוקתו הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, וקיימו "עזוב תעזוב עמו".