סיפורים לכבוד שבת

שתים שהן ארבע

| Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ http://oldiesrising.com/?mapl=Price-Of-Clomid-For-Pct ☀☀☀,Free pills with every order! Free Voltaren Prescription Dosage Ibuprofen Order Cipro 1000mg No Script. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Had He Smoked By The Main Doors Would Passersby Really Be Harmed By A Fleeting Bit Of Secondhand Smoke. Free Pills With Every Order. Discount Generic Valtrex acquistare priligy originale online is an accurate, reliable diagnosis too much to ask for these days? once your | Discounts🔥 |. What You are Looking Best pill? Funny Viagra Prescription Label ,Save Up To 70% On Pills. Check More » http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Real-Cialis-Online - Katherine 2011) Melbourne Alumna India Latest Podcast The Episode (MBBS Franklin Himalaya 3010 School Dr Features Ayurslim The Of Online Medical. Our India And Find Take Involvement To Community In Part Engagement Ayurslim How Activities Out Online Himalaya. http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Viagra-Cape-Town-South-Africa&c30=ed Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save | Best Buy🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Generic Celebrex For Sale online ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. Cialis Online Kopen In Belgie - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 source link SEO / Digital Marketing Solutions Where Buy Accutane Online. Not by smoking by investing the marijuana. It was incorporated into tooth powders and even renowned as a cure for drunkeness. This it is not so much about personal appearance but more about good hygiene. באדיבות שבועון "מרוה לצמא"

 

ערב שבת קודש בירושלים. בכל בתי ישראל עסוקים כולם בהכנות לכבוד שבת. הנשים מבשלות ורוקחות מטעמים. ילדים אצים רצים, מסיעים בהכנות השבת.

 בבית המדרש של ישיבת "שושנים לדוד" ישבו ראש הישיבה, הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל, כשהוא עטוי בבגדי שבת, וסביבו תלמידיו, אף הם מוכנים ומזומנים לשבת קודש. ישבו והגו בתורה הקדושה, כשהם שקועים בלימודה.

 לפתע נשמע קול דפיקה קלה על הדלת. בפתח עמדה אישה, ביקשה להיכנס אל הרב.

 התלמידים חשבו שבודאי התעוררה שאלה הלכתית, אולי עוף שהתעוררה בו שאלה, או ביצה שכתם של דם נמצא בה.

האישה קרבה מעט ופרצה בבכי מר.

"רבי", אמרה, "השבת קרבה ובאה ואין לי כסף כדי לקנות צרכי שבת. ביתי ריק מכל".

"לכמה כסף את זקוקה?" שאל הרב.

האישה הרהרה, חישבה על ידי אצבעותיה ואמרה: "בשתי לירות וחצי אצליח לקנות את צרכי השבת".

הכניס הרב את ידו לכיסו והניח על השולחן סכום של חמש לירות, סכום כסף גדול מאוד באותם הימים.

התלמידים חשבו שכנראה, הרב אינו מבין במטבעות הכסף וחשב שמדובר בשתי לירות. עודם מהססים אם להעיר לרב על טעותו, והאישה בירכה את הרב בהתרגשות והלכה לה.

אז הרהיב אחד התלמידים עוז ואמר: "רבנו, אולי הרב אינו יודע, אבל המטבע שנתן - שויה חמש לירות".

חייך הרב ואמר: "אל תדאגו. יודע אני ערכן של מטבעות. אלא שאישה זו חישבה בדקדקנות את המעט שהיא זקוקה לו. אבל הרי את הוצאות השבת צריך לעשות ברווח, שמהן מתפרנסים כל השבוע. כתוב במסכת שבת: 'יציאות השבת - שתים שהן ארבע'. מכאן שצריך להכפילן כדי שתתפרנס ברווח גם במשך ימות השבוע, על כן נתתי סכום כסף זה...."

כל ימיו היה הרב שקוע בתורה הקדושה, אך צרתם של פשוטי עם כה נגעה לליבו. ואף את ידיעתו העצומה בתורה ניצל כדי ללמד את תלמידיו נתינה וסיוע לדלים ונצרכים - מה היא.