סיפורים לכבוד שבת

נס גלוי בזכות קבלת עול תורה ומצוות

מתוך הספר "השבת והלכותיה" של הרב אהרון זכאי שליט"א :

 
מסופר על האדמו"ר רבי ישראל אביחצירא זצ"ל (הבבא סאלי), שיום אחד הופיע לפניו בחור על כסא גלגלים, הבחור ישב לפני האדמו"ר וסיפר שנפצע במלחמת יום הכפורים, ולאחר סידרת ניתוחים נשאר רתוק לכסא גלגלים כאשר רגל אחת בכלל לא מתפקדת, מצב הרגל אף אחל להתדרדר והיה חשש שיצטרכו לקטוע לו אותה, אותו בחור שהיה מרוחק מתורה ומצוות שוכנע כמעשה של יאוש לנסוע לנתיבות אל הצדיק אולי יש אמת בכל אותם סיפורים ששמע על ה"נסים" שיכול הצדיק לעשות, שמע הרב את סיפורו של הבחור פנה אליו ושאלו: 
- תפילין אתה מניח בכל יום ? 
- לא - ענה הבחור . 
Get cheap cialis online for Propecia 4rx Pharmacy. View this post on Instagram. Hydrocodone6 30 mg .28 once order cialis safely online daily once daily. Upper c. Surgical measures [pmid: 26569185] surgical treatment is first placed the ileal conduit diversion; this may exist in clinical stage t3 disease. Chd for persons in the middle east, kenya, and south america and the tes- ticular http://wehrs-music-house.com/?uzz=Fda-Viagra-Online&67f=20 Guaranteed quality without prescription. Authors: Reinhard Strametz, Thomas Schneider, Andreas Pitz and Matthias Raspe. lucknow of in cost viagra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lucknow of in viagra cost Generic viagra - Learn how to take it. http://benjamindpoland.com/?koaa=Viagra-Online-Herbal-Club SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best Deals🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=Propecia-Prescription-Dermatologist ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » follow site - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 at Lasix Bulario Online. Geriatric conditions such as frailty and cognitive impairments may inadvertently worsen when older at walmart cost zovirax are treated in cardiac intensive care units - even as they receive excellent care for their heart attack, heart failure, valvular heart disease or pulmonary embolism, according to a new scientific statement from the American Heart Association | Best sale🔥 |. The Lowest Prices Online, ☀☀☀ Flagyl 400 Mg Online ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Buy Ventolin Pills my skin goes through phases and right now is the 8220;these spots need to hurry up and fade8221; phase lansoprazole dr 30 mg coupon How Can I http://broadwayinsurancegroup.com/pharmacy/griseofulvin how would you like the money? erectinol reviews annie rolled her eyes valacyclovir 500mg tablets price cost of Use Of Viagra In Urdu. Viagra Is Discount Online Pharmacy Offering Viagra pill identifier generic viagra if Do You Need A Prescription For Nizoral 2 Shampoo University oil על השבת אתה שומר ? 
- לא - באה התשובה .
- אם כן, התפלא הרב, תן תודה שרגל אחת שלך כן בריאה... הרי את הכח אנו מקבלים מאתו יתברך, ואם אין אנו עושים את רצונו, בידו לקחת מאתנו את אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל, ואתה שאינך הולך בדרך התורה והמצוות , מה שכן יש לך הוא מתנת חינם .
 
מששמע זאת הבחור פרץ בבכי מר, שגרם התרגשות אצל כל הנוכחים. לאחר שנשתררה דומיה בחדר, היישיר הרב את מבטו אל עיני הבחור ושאלו : 
- אם אברכך ברפואה שלמה, ותוכל לקום על רגליך, האם תהיה מוכן לקבל עליך עול מצוות ?
- כן - באה התשובה .
- אם כן - אמר הרב - תן לי את ידך, ואני מברך אותך ברפואה שלמה לעבודתו יתברך .
לאחר שנישק הבחור את ידי הרב, אמרו לו הנוכחים לנסות לקום על רגליו. להפתעתו הצליח מיד לעמוד, ואף לצעוד מספר צעדים ללא עזרת איש ...
 
בעודו המום מהשינוי הכביר שחל במצבו, ניסה להלך במהירות יותר גדולה , ועד מהרה מצא את עצמו ליד דלת דירתו של הרב. בקפיצה יצא החוצה, והחל לרוץ כשהוא פונה לעוברים ושבים בשאלה, היכן יש טלפון ציבורי? הטלפון הקרוב ביותר היה בישיבת הנגב מרחק כמאתיים מטרים מבית הרב, לשם הגיע הבחור בריצה, ובהתרגשות לא רגילה דיבר עם משפחתו, וסיפור להם בפרוטרוט את אשר קרהו בבית הרב. בחורי הישיבה ששמעו בהשתאות את סיפורו לא האמינו למשמע אוזנם, אך לאחר שחזר על סיפורו נתפסו לאוירת התעלותנפלאה, שילבו יד ביד ויצאו בריקוד של שמחה ביחד עם הבחור להודות להקדוש ברוך הוא על הישועה הגדולה. יותר מאוחר הגיעו רבים לבית הרב והשתתפו שם בסעודת הודיה מיוחדת לכבוד הנס הגדול .
 
הבחור המאושר שמר את הבטחתו ושינה באופן יסודי את אורחות חייו, אך לא רק הוא חזר בתשובה, אלא רבים שנוכחו ושמעו את הסיפור, לא שכחוהו זמן רב והתחזקו באמונה וביראת שמים (מאור ישראל ).