שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

כתיבת חידושי תורה בחול המועד כאשר יכול ללמוד נושאים אחרים בלי לכתוב

ב"ה

שאלה 

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

רציתי לשאול

האם מותר לי לעיין בחול המועד בקובץ הנפלא "עיון הפרשה", שיש שם שאלות יפות וצריך להשיב על זה תשובות, ולשלוח למערכת עיון הפרשה, ובעיון בקובץ זה בחול המועד יגרום שיתחדש לי תירוצים על השאלות שכתוב שם, ויהיה צריך לכתוב התירוצים בחול המועד שלא אשכח התירוצים שחשבתי, וזה דבר האבד שמותר.

או עדיף שאלמד בדברים אחרים בחול המועד, שלא יגרום לי לחדש תירוצים, ומשום כך אצטרך לכתוב בחול המועד ?

בברכת התורה

שלמה הכהן רבינוביץ

מח"ס אשר לשלמה

בית שמש

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

בדין כתיבה בחול המועד הלא האריכו כבר הפוסקים, וחידושי תורה שהם דבר האבד, שאם לא יכתוב עלול לשכוח ודאי מותר וכמו שפסק בשו"ע סימן תקמ"ה ס"ט ובאחרונים שם, וכן כתב בשו"ת מן השמים סי' ל"ב שאם משום איבוד כסף מותר דבר האבד, כ"ש שמשום איבוד דברי תורה. משמחי לב ויקרים מפנינים

ואולם לשלוח לעיון הפרשה כמובן שאין צורך ואפשר לשלוח להם אחרי חול המועד, אך לחשוב ולתרץ- מה טוב, ואין אדם למד אלא מה שליבו חפץ.

בברכה,  שמואל ברוך גנוט