שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש איסור ללבוש בגדים קרועים?

שאלה

שלום רב לכבוד הגאון הרב שמואל גנוט שליט"א

האם יש איסור ללבוש בגדים קרועים(כמו שמצוי היום מכנסיים וכדו') מצד ההלכה [או מצד חילול ה'].

האם משום כך הוא פסול לעדות ? כי לא מראה בושה (קידושין מ:) ברשי". או שמא היום כבר הרבה רגילים בזה, ואין בזה כ"כ בושה, ואדרבה זה 'המודא' ללכת כך.

האם יש לחוש בזה לאיסור בחוקתיהם לא תלכו, כי זה מנהג הגויים ?


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

איתא באוצר המדרשים (אייזנשטיין) חופת אליהו עמוד 169 :שלשה דברים מביאים את האדם לידי דאגה: צער גידול שער וגידול צפרנים ובגדים פצועים (קרועים). ואיתא בש"ס ובראשונים במגילה כד ע"א שפוחח היינו הלובש בגדים קרועים, לא ישמש כש"ץ, וכן רבות כהנה בש"ס ובפוסקים שבגדים קרועים הם סימן לפחיתות או למנהג אבלים, וכהנים נאסרו לעבוד במקדש בבגדים קרועים,

ובדורינו, דור בו הגויים איבדו צורת אדם מהו, לובשים בגדים קרועים.

אך אף שהאמת היא שהדבר מראה על כל פחיתות שם האדם, מ"מ כיון שכך הוא צו האפנה העולמית, א"א לפסול אדם לעדות על זה. כי אינם חשים בזה פחיתות כבוד, אלא לכבוד ייחשב להם בטיפשותם.

וגם נראה שבכלל חוקות הגויים אינו. לא כל בגד שגוי נוהג בו לפי אופנתו, נאסר, וכנודע.

ואין לנו אלא להצטער שהעולם אינו מבין 'אדם' מהו.

בברכה

שמואל ברוך גנוט