שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה בעניין דירת מגורים

שאלה חשובה לרב גנוט שליט"א [לא בענייני שבת - אבל חשוב מאד!]
אני ואשתי מתגוררים בבניין שגם גר בו גיסי [אח אשתי] קנינו את הדירה לפני כמה שנים, ובשעתו שלחתי לשאול את מרן הגרח"ק האם יש בזה בעיה של צוואת רבי יהודה החסיד. או כיון שזה אח ואחות עם שמות משפחה שונים אין קפידא. השיבו בשם הגרח"ק שאין בעיה.
לפני כמה חודשים אשתי בגיל צעיר מאד חלתה במחלה במקום שנדיר מאד בגילה הצעיר. כמובן קיימנו "נחפשה דרכינו" בעיקרי המצוות, אבל גם עלה בדעתי אולי השאלה לא הובהרה בשעתו מספיק למרן, אני מנסה להזכר דרך מי שאלנו את השאלה ולא זוכר.
האם ידוע לכם דעת מרן בזה?
האם יש אפשרות להעביר דרככם את השאלה?
 
במידה וחלילה מרן כן יאמר שיש בעיה, יש להדגיש שזה מסובך מאד כעת לעבור דירה, זה דירה יקרה שלא קל למכור אותה במהירות, וכ"ש כעת בזמן שעסוקים בריפוי וכד', ולכן יהיה לשאול את מרן האם זה דחוף, האם בדיעבד ניתן כרגע להתגורר עד זמן שתתרפא בעז"ה ורק אז לעסוק במכירה וכד'.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
שאלתי כעת את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א וחזר ואמר: אין שום בעיה!!!