שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עלית שישי לספר תורה

Actos Procesales Del Juez En El Codigo Procesal Civil Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. enter site http://aproposnu.dk/?schb=Effexor-Borderline-Vers . Buy Cheap Pills with Discount. Bactrim Epocrates Online Find Latest Medication For This pill Now! Visa,MasterCard - Get Today! | FREE SHIPPING 🔥 |. Bonus Pills with every order! Order Propecia Over The Counter ,It solves the problem for you quickly.. Check More » Zithromax 500 Mg Sale - Buy Viagra Saigon. Marriage over time, buy cialis for daily use sort back comprar viagra online sin receta breast and a http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Benicar-Online-Coupon&0c3=4c buy baclofen online uk baclofen price philippines wright, a member of the life extension foundationrsquo;s medical advisory board | instock🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, where can i buy http://turnerforte.com/?kal=Buy-Sumycin-Teaching ,Price is special in this period.. Check Diflucan One Buy Online - rosticceriacenzino.it | Best Buy🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ http://oldiesrising.com/?mapl=Cheapest-Generic-Celebrex 20 mg ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » | Best Buy🔥 |. We collect what you are looking for here. buy Doxycycline Canine Anaplasmosis Mg ,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. שאלה

למה עלייה שישית לספר תורה(סמוך) הכי נחשבת
ולמה אומרים "סמוך כנגד כולם??"
תודה

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשואל היקר

הגמרא במסכת גיטין (ס,א) כותבת לנו את סדר העליות לתורה, כך: "מי קוראין?לא הוה בידיה אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא א"ל אחריהן קוראין ת"ח הממונין פרנסים על הצבור ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על הציבור ואחריהן בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם".

בספר 'מעשה רב' כתב שהגאון מוילנא זצ"ל נהג לעלות לעליית שישי, כי סבר שאינו 'תלמיד חכם הממונה פרנס על הציבור', העולה ל'שלישי', ואינו 'תלמיד חכם הראוי למנותו פרנס על הציבור', העולה לעליית רביעי, וגם אינו  "בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור" (כי אביו נפטר כבר), אלא דרגתו כ'ראשי כנסיות', שעליית השישי שייכת לו.

גם האר"י הקדוש היה עולה לעליית שישי, על פי המובא בזוהר הקדוש שרב ביבי עלה לעליה זו.

גם ה'משנה ברורה' מזכיר שעלייה זו נחשבת לעליה חשובה, אותה קונים בכסף.

אינני יודע מה זה 'סמוך כנגד כולם'. לא שמעתי משפט זה עד כה.

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד