שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עלית שישי לספר תורה

שאלה

למה עלייה שישית לספר תורה(סמוך) הכי נחשבת
ולמה אומרים "סמוך כנגד כולם??"
תודה

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשואל היקר

הגמרא במסכת גיטין (ס,א) כותבת לנו את סדר העליות לתורה, כך: "מי קוראין?לא הוה בידיה אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא א"ל אחריהן קוראין ת"ח הממונין פרנסים על הצבור ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על הציבור ואחריהן בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם".

בספר 'מעשה רב' כתב שהגאון מוילנא זצ"ל נהג לעלות לעליית שישי, כי סבר שאינו 'תלמיד חכם הממונה פרנס על הציבור', העולה ל'שלישי', ואינו 'תלמיד חכם הראוי למנותו פרנס על הציבור', העולה לעליית רביעי, וגם אינו  "בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור" (כי אביו נפטר כבר), אלא דרגתו כ'ראשי כנסיות', שעליית השישי שייכת לו.

גם האר"י הקדוש היה עולה לעליית שישי, על פי המובא בזוהר הקדוש שרב ביבי עלה לעליה זו.

גם ה'משנה ברורה' מזכיר שעלייה זו נחשבת לעליה חשובה, אותה קונים בכסף.

אינני יודע מה זה 'סמוך כנגד כולם'. לא שמעתי משפט זה עד כה.

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד