מדריך למתחילים

עצה כללית לשלום בית

Trying To Get Off Prevacid - Discover our affordable prices for medications and fast delivery. Buy affordable drugs in a minute. Effective and click | Below and order Viagra online you can apply for Cialis as well as my doctor instructed Lamisil Online No Prescription AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. Viagra Online Medical online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, prescription no lamisil online ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Voltaren Drug Store ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Cialis Online Sydney The offer is limited. Get Today! | Up to 40% Off🔥 |. coupons 50% off http://turnerforte.com/?kal=Buy-Viagra-Cheap-In-Canada ,BestBuyPharmacy. Check More » Cialis Buy Canada acquistare priligy originale online my god how dumb has mankind become? this sickens me priligy hind priligy ohne go to site Where To Buy Viagra Pills Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Cialis Viagra Order USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.