movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מבצע: הנשק שמגן על עם ישראל

מבצע: הנשק שמגן על עם ישראל

ה - לימוד התורה, קיום הלכות התורה
נ - צניעות: בצניעות נתחזק ולא ננזק
ש - שמירת שבת נקבל ונזכה להגאל 
ק - קדושת הבית היהודי, קדושת המשפחה, קדושת המאכלים, קדושת הלשון, קדושת העיניים

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה 
ויכולה לבטל גזרות ואיומים מעל עם ישראל.

כשאנחנו נחזור לאבינו מלכנו, יסורו כל האיומים מעלינו!

מוקדי קבלות: אתר shabes.net

כל המקבל קבלה, שמו יועבר לברכה אצל רב.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110505

אתר השבת