movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

כוחו של הצדיק

שאלה

הנה בשבוע זה רגילים לדבר על כוחו דרשב"י וכו'

רצוני לברר כל ענין כוח הצדיק מה ההסבר

א. איך יש לרבי מאיר כוח להוציא את רבו "אחר" מגיהינום" - גמ' חגיגיה יד

ב. מזה שמיתת צדיקים מכפרת, למה ? דוחק גדול לומר בגלל שעושים שם תשובה כי א"כ זה לא מיתת הצדיק ועוד..

ג. מזה שהצדיקים סובלים את עוונות הדור, מה הפשט בזה מה הקשר.

ובפרט שבספה"ק (רמח"ל דרך ה' ועוד) מתואר שהצדיק לוקח הסבל עליו כדי לפייס את מדת הדין, מה הכונה הרי לא יכול להיות שיש כאן איזה מלאך חבלה שרוצה השחית ולכן שולחים אותו לפרוק את זעמו על הצדיק שמוכן למסור נפשו בעד עמו

ד. אדם יכול להתפלל ולעשות תשובה הרבה, וכמעט ולא נושע, ויש אדם שהלך וקיבל ברכה מצדיק או ישב על כסאו וכד' ונושע מיד מה ההצדקה בזה ?

יעקבתשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 

היסוד לכל זה הוא שכאשר יש תור להיכנס ללשכת השר או העסקן או האיש החשוב, ויש לו חבר הקשור אליו- הרי הוא עושה לו פרוטקציה ומכניס אותו מחוץ לתור ונותן לו יותר מהאחרים.

כאשר אני חבר טוב שלך, מטבע הדברים – אעדיף את הקרובים אליך.

הקב"ה אוהב צדיקים ולכן נתן בידם כח לפעול ישועות גדולות ונצורות ולשלוט על הבריאה כרצונם, כמובא בגמרא על הפסוק "צדיק מושל ביראת אלוקים".

לכן כשהצדיק מבקש עבורך, או כשאתה קשור לצדיק- ממילא נפתחים לך שערי הצדיק.

 וכאשר מי שקרוב אליך לוקח אחריות ויש לו כתפיים רחבות- אתה מטיל עליו את האחריות ומוריד את העול מכל הזוטרים.

 

בברכה,  שמואל ברוך גנוט

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19713456

אתר השבת


מאמרים אחרונים