movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב

השימוש במים של צינור הניקוז של המזגן

שאלה

מי שחיבר את צינור הניקוז של המזגן לניאגרה של הבית כסא, האם מותר להוריד את המים בשבת?

תשובה

לשואל היקר שלום וברכה
שאלתך מעניינת, חשובה ומרתקת, ונסביר בתחילה מה בכלל הבעיה להשתמש בשבת במי המזגן:

א} מי המזגן אסורים בשבת מדין "נולד". כיון שמים אלו נוצרו במהלך השבת ולא קודם לכן. הפוסקים, כמו רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ועוד רבנים חשובים, סוברים שמי מזגן שונים ממי גשמים שירדו בשבת והם מחשיבים מים אלו ל"מוקצה" בשבת.

ב} כשמי המזגן המוקצים בשבת, מתערבים עם המים שנמצאים בניאגרה-הם אוסרים את כל המים, ואינם בטלים ברוב, כיון  שהדבר נכלל בקרטריון ההלכתי של "דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל", ואסור לשתות מים אלו (למי ששותה מי ניאגרה...).

ג} מותר להוריד את המים ע"י ידית הניאגרה, והדבר עדיף מ"טלטול מן הצד", כיון שאינו אלא כ'בידקא דמיא',, שפירושו שאנו לא נוגעים או מטלטלים את המים עצמם, אלא אנו מזיזים את הידית, והסרת המעצור שבתוככי הניאגרה גורמת לשפיכת המים.

ד} כאשר מי המזגן שבניאגרה אינם אלא מים מועטים, בתוך יתר מי הניאגרה, אין מעשה ההשתמשות מיוחס למי המזגן, לפי שאין לו צורך מיוחד בהם.

פוסקי דורינו דנו בשאלתך הספציפית, והכרעתם ההלכתית היא להקל ולאפשר להוריד את המים בשבת. אך הם ממליצים שלא לחבר לשבת את מי המזגן לניאגרה, כדי שלא להיכנס לספיקות.

מקורות: לגבי עצם איסור שימוש במי מזגן בשבת: ראה בספר 'מנחת שלמה' של הרב ש"ז אוירבך, בקובץ 'מבית לוי' במאמרו של הרב ש. זולדן ובספרי 'שלהי דקייטא' (במכתבו של הרב שלמה גליק בסוף הספר, ובהוספותי שם).

לגבי שאלתך על מי מזגן בניאגרה: ראה בספר 'שלמי יהונתן' , חלק ג' סימן ע', ובמכתביהם של הגר"צ וובר והגר"נ רוטמן בענין.

בברכת השבת

הרב שמואל ברוך גנוט
אלעד

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20070864

אתר השבת


מאמרים אחרונים